EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:147:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 147, 12 czerwca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 147

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
12 czerwca 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/895 z dnia 2 lutego 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie przepisów przejściowych

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Trichoderma polysporum szczep IMI 206039, Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa T. viride) szczep ICC080, Trichoderma asperellum (szczep T34), Trichoderma atroviride szczep I-1237, geraniolu, tymolu, sacharozy, siarczanu żelazowego (siarczanu żelaza (III)), siarczanu żelazawego (siarczanu żelaza (II)) oraz kwasu foliowego w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/897 z dnia 11 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorowodorku tiaminy i monoazotanu tiaminy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/898 z dnia 11 czerwca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

14

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/899 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Copernicus)

16

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/900 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (EaSI)

19

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/901 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO)

21

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/902 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Łotwę zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy spa (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3799)  ( 1 )

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/903 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu objęcia zakazem wprowadzania na rynek przycinarki do trawy wytwarzanej przez NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd., Chiny (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3800)  ( 1 )

23

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ( Dz.U. L 159 z 28.5.2014 )

24

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top