EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:355:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 355, 31 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.355.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 355

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
31 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1421/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1422/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie publikacji na 2014 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

60

 

 

DECYZJE

 

 

2013/809/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2013 r. ustalająca stanowisko, które ma zająć Unia Europejska na forum dziewiąta konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, administrowania kontyngentami taryfowymi i mechanizmu monitorowania

89

 

 

2013/810/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków z Belgii

90

 

 

2013/811/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę oraz uchylająca decyzję 2011/444/UE

91

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek ( Dz.U. L 170 z 30.6.2009 )

92

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ( Dz.U. L 343 z 22.12.2009 )

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top