EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 71, 9 marzec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.071.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 71

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
9 marca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/142/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2012 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (1)

1

 

 

2012/143/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej odnośnie do projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego bezpieczeństwa pieszych oraz projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego diodowych źródeł światła (LED)

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 193/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 194/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2012

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 195/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2012

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 196/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2012

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 197/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2012

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 198/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2012

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 199/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2012

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji nitroksynil, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

37

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 202/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji pegylowany bydlęcy czynnik wzrostu kolonii granulocytów, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 203/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących wina ekologicznego

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 204/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

48

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2012/144/WPZiB z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top