EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 336, 20 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.336.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 336

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
20 grudnia 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/853/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym

1

Europejska konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu (1)

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1334/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie publikacji na 2012 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

35

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1335/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

72

 

 

DECYZJE

 

 

2011/854/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. przedłużająca okres obowiązywania odstępstwa, podczas którego Rumunia może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii niektórych odpadów do odzysku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9191)  (1)

74

 

 

2011/855/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na niektóre środki służące zwalczaniu pryszczycy u dzikich zwierząt w południowo-wschodniej Bułgarii w latach 2011–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9225)

75

 

 

ZALECENIA

 

 

2011/856/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu spadków

81

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/851/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii na lata 2006 i 2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (Dz.U. L 335 z 17.12.2011)

85

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1)

86

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top