EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:263:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 263, 7 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.263.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 263

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
7 października 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

1

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 994/2011 z dnia 6 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

7

 

 

DECYZJE

 

 

2011/652/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/007 AT/Steiermark i Niederösterreich z Austrii)

9

 

 

2011/653/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/008 AT/AT&S z Austrii)

10

 

 

2011/654/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, dział 18, z Niderlandów)

11

 

 

2011/655/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/028 NL/Overijssel, dział 18, z Niderlandów)

12

 

 

2011/656/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland i Utrecht, dział 18, z Niderlandów)

13

 

 

2011/657/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/030 NL/Noord-Holland i Flevoland, dział 18, z Niderlandów)

14

 

 

2011/658/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (EGF/2011/000 TA 2011 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

15

 

 

2011/659/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX–IRAQ/2/2011 z dnia 30 września 2011 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ

16

 

 

2011/660/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 3 października 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Polski i sześciu zastępców członków z Polski

17

 

 

2011/661/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 3 października 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów ośmiu członków i dziesięciu zastępców członków z Hiszpanii

18

 

 

2011/662/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/402/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7027)  (1)

20

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 868/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum (DSM 21762) oraz preparatu Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 226 z 1.9.2011)

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top