EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 101, 15 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.101.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 101

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
15 kwietnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid) (1)

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w wodach Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 369/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/46/UE z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej heksytiazoksu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (1)

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/239/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

24

 

 

2011/240/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2011 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Litwie (1)

122

 

 

2011/241/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2011 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Słowacji (1)

124

 

 

2011/242/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie składu członkowskiego Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin ustanowionej decyzją 2004/613/WE

126

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top