EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 53, 26 luty 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.053.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 53

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
26 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2011/129/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. dotycząca stanowiska, jakie Unia Europejska ma zająć na forum Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, w sprawie decyzji Wspólnego Komitetu aktualizującej art. 1 załącznika I do Umowy

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające załączniki IV i VI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz kładów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (1)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 184/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków, podrzędnych gatunków ptaków i innych ptaków ozdobnych i łownych (posiadacz zezwolenia Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 499/96 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre ryby i produkty rybołówstwa oraz żywe konie pochodzące z Islandii

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

45

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do procedury oceny substancji czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmiotowej dyrektywy (1)

51

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 189/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

56

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 190/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

61

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 191/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach siódmych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

63

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 192/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 68/2011

65

 

 

DECYZJE

 

 

2011/130/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Fidżi do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/870/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (Dz.U. L 315 z 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top