EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:308:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 308, 08 listopad 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 308

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
8 listopada 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (Wersja skodyfikowana)

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2006 r.

15

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

18

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, str. 294)

19

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.U. L 312 z 29.11.2005)

19

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top