EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 11, 17 styczeń 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 11

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
17 stycznia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

13

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005

19

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 88/407/EWG i załącznik II do decyzji 2004/639/WE w odniesieniu do warunków przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/690/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości w celu przedłużenia jej okresu obowiązywania

36

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top