EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:010:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 10, 14 styczeń 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 10

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
14 stycznia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 96. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach pierwszego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 33. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 32. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2006 r.

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do 31 maja 2006 r.

14

 

*

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG

16

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6023)  ( 1 )

66

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. dotycząca wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [PGI] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)

70

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach ( Dz.U. L 291 z 5.11.2005 )

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top