EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 103, 18 marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
18 marca 2019


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 103/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Trybunał Sprawiedliwości

2019/C 103/02

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

2

2019/C 103/03

Przydział wiceprezes do izby w składzie pięciu sędziów

4

2019/C 103/04

Przydział wiceprezes i prezesów izb w składzie pięciu sędziów do izb w składzie trzech sędziów

4

 

Sąd

2019/C 103/05

Decyzja Sądu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wakacji sądowych

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2019/C 103/06

Sprawa C-221/18 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2018 r. – Électricité de France (EDF) / Komisja Europejska, Republika Francuska Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Pierwsza decyzja Komisji Europejskiej – Pomoc państwa niezgodna z rynkiem wewnętrznym – Stwierdzenie nieważności przez Sąd Unii Europejskiej – Utrzymanie w mocy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Druga decyzja Komisji – Pomoc państwa niezgodna z rynkiem wewnętrznym – Oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności – Artykuł 266 TFUE – Naruszenie powagi rzeczy osądzonej pierwszego wyroku Sądu – Przeinaczenie dowodów – Nieznajomość przez Sąd ciążących na Komisji obowiązków przeprowadzenia starannego i bezstronnego dochodzenia – Brak uzasadnienia – Kwalifikacja środka – Nowa pomoc lub istniejąca pomoc

6

2019/C 103/07

Sprawa C-561/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 4 września 2018 r. – Solvay Chemicals GmbH / Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Sprawa C-674/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 30 października 2018 r. – EM / TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Sprawa C-675/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 30 października 2018 r. – FL / TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Sprawa C-719/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 15 listopada 2018 r. – Vivendi SA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Sprawa C-760/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecja) w dniu 4 grudnia 2018 r. – M.V. i in. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Sprawa C-827/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kamenz (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2018 r. – MC / ND

13

2019/C 103/13

Sprawa C-17/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 10 stycznia 2019 r. – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Sprawa C-19/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 11 stycznia 2019 r. – Państwo Belgijskie / Pantochim SA, w likwidacji

15

2019/C 103/15

Sprawa C-29/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht (Niemcy) w dniu 16 stycznia 2019 r. – ZP / Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Sprawa C-30/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 10 stycznia 2019 r. – Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Sprawa C-35/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 21 stycznia 2019 r. –BU / Państwo belgijskie

17

2019/C 103/18

Sprawa C-46/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) / Rada, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej

17

2019/C 103/19

Sprawa C-69/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 listopada 2018 r. w sprawie T-661/16, Credito Fondiario/SRB, wniesione w dniu 29 stycznia 2019 r. przez Credito Fondiario SpA

18

2019/C 103/20

Sprawa C-157/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X / Staatssecretaris van Financiën, przy udziale: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Sprawa C-76/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez: Republikę Francuską

20

2019/C 103/22

Sprawa C-77/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez: Republikę Francuską

20

2019/C 103/23

Sprawa C-79/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez Republikę Francuską

21

2019/C 103/24

Sprawa C-206/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska, popierana przez: Królestwo Belgii, Republikę Francuską

21

2019/C 103/25

Sprawa C-487/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

21

2019/C 103/26

Sprawa C-685/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia) – Minister for Justice and Equality / ND

21

 

Sąd

2019/C 103/27

Sprawa T-177/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2019 r. – Mema / CPVO (Braeburn 78 (11078)) Odmiany roślin – Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany Braeburn 78 (11078) – Wyznaczenie innego urzędu badającego – Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą – Obowiązek uzasadnienia

22

2019/C 103/28

Sprawa T-487/16: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Arango Jaramillo i in. / EBI Służba publiczna – Personel EBI – Emerytury i renty – Nowelizacja z 2008 r. – Podwyżka stóp procentowych składek – Kolejne rozliczenia wynagrodzenia – Brak niekorzystnego aktu – Niedopuszczalność

22

2019/C 103/29

Sprawa T-11/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – RK/Rada Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 42c regulaminu pracowniczego – Skierowanie na urlop w interesie służby – Równość traktowania – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek staranności – Odpowiedzialność

23

2019/C 103/30

Sprawa T-117/17: Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2019 r. – Proximus / Rada Zamówienia publiczne na usługi – Procedura negocjacyjna – Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Zakres uznania instytucji zamawiającej – Zgodność z prawem metody oceny – Zasada należytego zarządzania finansami

24

2019/C 103/31

Sprawa T-166/17: Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r. – EKETA / Komisja Klauzula arbitrażowa – Umowa Sensation zawarta w ramach szóstego programu ramowego – Koszty kwalifikowalne – Nota obciążeniowa wystawiona przez stronę pozwaną z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek – Wiarygodność arkuszy czasu pracy – Konflikt interesów

24

2019/C 103/32

Sprawa T-198/17: Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r. – EKETA / Komisja Klauzula arbitrażowa – Umowa Actibio zawarta w ramach siódmego programu ramowego – Koszty kwalifikowalne – Nota obciążeniowa wystawiona przez stronę pozwaną z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek – Wiarygodność arkuszy czasu pracy – Konflikt interesów

25

2019/C 103/33

Sprawa T-215/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – Pear Technologies / EUIPO – Apple (PEAR) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PEAR – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający jabłko – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak podobieństwa oznaczeń – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

26

2019/C 103/34

Sprawa T-287/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Swemac Innovation / EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy SWEMAC – Firma lub wcześniejsza krajowa nazwa handlowa SWEMAC Medical Appliances AB – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

27

2019/C 103/35

Sprawa T-290/17: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. – Stavytskyi / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie – Obowiązek uzasadnienia – Zarzut niezgodności z prawem – Zasada proporcjonalności – Podstawa prawna – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada ne bis in idem

27

2019/C 103/36

Sprawa T-336/17: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2019 r. – The GB Foods / EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy YATEKOMO – Graficzny krajowy znak towarowy yatecomeré – Dopuszczalność nowych dowodów w celu potwierdzenia prawdziwości faktu notoryjnego – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

28

2019/C 103/37

Sprawa T-461/17: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. – TN / ENISA Służba publiczna – Personel tymczasowy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o naborze – Stanowisko kierownika wydziału – Umieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Przyjęcie oferty zatrudnienia – Cofnięcie oferty zatrudnienia – Warunki zatrudnienia – Wykazanie odpowiednich cech charakteru – Artykuł 12 WZIP – Oczywisty błąd w ocenie – Przetwarzanie danych osobowych – Prawo do bycia wysłuchanym – Odpowiedzialność

29

2019/C 103/38

Sprawa T-549/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Duym/Rada Służba publiczna – Urzędnicy – Procedura powołania na stanowisko kierownika wydziału – Ogłoszenie o naborze – Odrzucenie kandydatury – Powołanie innego kandydata – Obowiązek uzasadnienia – Zasada dobrej administracji – Interes służby – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada niedyskryminacji

30

2019/C 103/39

Sprawa T-559/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – Abdulkarim / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii – Zamrożenie środków finansowych – Błąd w ocenie – Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności

30

2019/C 103/40

Sprawa T-580/17: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. – Karp / Parlament Służba publiczna – Personel kontraktowy – Zaszeregowanie – Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego – Przedwczesne zażalenie – Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Niedopuszczalność – Autonomiczność środków odwoławczych – Nieprzedłużenie umowy o pracę członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych związane z urlopem macierzyńskim – Obowiązek uzasadnienia – Zawieranie kolejnych umów o pracę na czas określony – Nadużycie prawa – Prawo do bycia wysłuchanym – Odpowiedzialność

31

2019/C 103/41

Sprawa T-604/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – Thun / EUIPO (Poisson) Wzór wspólnotowy – Zarejestrowany wzór wspólnotowy – Brak wniosku o przedłużenie rejestracji – Wykreślenie wzoru po wygaśnięciu rejestracji – Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego – Przesłanki kumulatywne – Obowiązek należytej staranności – Delegowanie uprawnień – Utrata prawa

32

2019/C 103/42

Sprawa T-656/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Sumol + Compal Marcas / EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dr. Jacob’s essentials – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy COMPAL ESSENCIAL – Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe FRUTA essencial i Compal FRUTA essencial – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

33

2019/C 103/43

Sprawa T-667/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – Alkarim for Trade and Industry / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii – Zamrożenie środków finansowych – Błąd w ocenie – Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności

33

2019/C 103/44

Sprawa T-766/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Eglo Leuchten / EUIPO – Di-Ka (Lampe) Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający instalację oświetleniową – Podstawa unieważnienia – Wcześniejszy wzór – Indywidualny charakter – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

34

2019/C 103/45

Sprawa T-767/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – Eglo Leuchten / EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe) Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający instalację oświetleniową – Podstawa unieważnienia – Wcześniejszy wzór – Indywidualny charakter – Poinformowany użytkownik – Stopień swobody twórcy – Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

35

2019/C 103/46

Sprawa T-785/17: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. – Ilhan / EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY – Wcześniejszy słowny znak towarowy SAM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem – Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/2001]

36

2019/C 103/47

Sprawa T-789/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. – TecAlliance / EUIPO – Siemens (TecDocPower) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TecDocPower – Wcześniejsze, słowny i graficzny, unijne znaki towarowe TECDOC i TecDoc – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo towarów i usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001)

36

2019/C 103/48

Sprawa T-800/17: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. – Brown Street Holdings / EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy FIGHT LIFE – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FIGHT FOR LIFE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)

37

2019/C 103/49

Sprawa T-79/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. – Bekat / EUIPO – Borbet (ARBET) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ARBET – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy BORBET – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

38

2019/C 103/50

Sprawa T-88/18: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2019 r. – Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ARMONIE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

38

2019/C 103/51

Sprawa T-97/18: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STREAMS – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Wcześniejsza praktyka EUIPO

39

2019/C 103/52

Sprawa T-181/18: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. – Multifit / EUIPO (TAKE CARE) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej TAKE CARE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

39

2019/C 103/53

Sprawa T-256/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. – Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SCHUTZ – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

40

2019/C 103/54

Sprawa T-332/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MARRY ME – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

40

2019/C 103/55

Sprawa T-333/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. – Marry Me Group/EUIPO (marry me) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego marry me – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

41

2019/C 103/56

Sprawa T-427/18: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – Geske / EUIPO (SATISFYERMEN) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SATISFYERMEN – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001

42

2019/C 103/57

Sprawa T-149/16: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Sektor transportu na lata 2014 – 2020 – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność

42

2019/C 103/58

Sprawa T-624/16 TO: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2019 r. – L’Huillier / Gollnisch i Parlament Powództwo osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu – Oddalenie wniosku osoby trzeciej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta – Niedopuszczalność

43

2019/C 103/59

Sprawa T-687/18 R: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2019 r. – Pilatus Bank / EBC Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru

43

2019/C 103/60

Sprawa T-735/18: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2018 r. – Aquind / ACER

44

2019/C 103/61

Sprawa T-741/18: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2018 r. – ZZ / EBC

46

2019/C 103/62

Sprawa T-763/18: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2018– Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi / Komisja Europejska

47

2019/C 103/63

Sprawa T-13/19: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2019 r. – Republika Czeska / Komisja

48

2019/C 103/64

Sprawa T-25/19: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2019 r. – AD / ECHA

49

2019/C 103/65

Sprawa T-31/19: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2019 r. – AF / FRA

50

2019/C 103/66

Sprawa T-32/19: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2019 r. – Harrington Padrón / Rada

50

2019/C 103/67

Sprawa T-38/19: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2019 r. – Portugalia / Komisja

51

2019/C 103/68

Sprawa T-43/19: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2019 r. – WV / ESDZ

52

2019/C 103/69

Sprawa T-47/19: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2019 r. – Dansk Erhverv / Komisja

53

2019/C 103/70

Sprawa T-48/19: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2019 r. – smart things solutions / EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Sprawa T-49/19: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2019 r. – View / EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Sprawa T-50/19: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2019 r. – Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Sprawa T-51/19: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2019 r. – Laboratorios Ern / EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Sprawa T-53/19: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2019 r. – SBS Bilimsel Çözümler Sanayi Ve Ticaret / EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Sprawa T-56/17: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – PO i in. / SEAE

59

2019/C 103/76

Sprawa T-479/17: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – PO / SEAE

59

2019/C 103/77

Sprawa T-727/17: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – PP i in. / SEAE

59

2019/C 103/78

Sprawa T-180/18: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – VJ / SEAE

60

2019/C 103/79

Sprawa T-494/18: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. – PO / SEAE

60


PL

 

Top