EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:232:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 232, 16 lipca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 232

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
16 lipca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 232/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7658 – Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7660 – KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 232/03

Decyzja Rady z dnia 14 lipca 2015 r. odnawiająca skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

2

 

Komisja Europejska

2015/C 232/04

Kursy walutowe euro

6

2015/C 232/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

7

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2015/C 232/06

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pt. „Mobilne zdrowie: godzenie innowacji technologicznych z ochroną danych”

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 232/07

Powiadomienie przekazane przez rząd Hiszpanii zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa w sprawie gazu ziemnego”) w związku z wyznaczeniem spółki ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. jako operatora systemu przesyłowego oraz niezależnego operatora systemu w Hiszpanii

11

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2015/C 232/08

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

12

2015/C 232/09

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

13

2015/C 232/10

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – Procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2015 r.

14


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 232/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7642 – Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

2015/C 232/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7669 – Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top