EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:074:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 74, 3 marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 74

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
3 marca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 074/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7464 – Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy Solutions Limited’s Assets) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 074/02

Kursy walutowe euro

2

2015/C 074/03

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2014 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39780 – Koperty – Sprawozdawca: Cypr

3

2015/C 074/04

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Koperty (AT.39780)

4

2015/C 074/05

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 grudnia 2014 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39780 – Koperty) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9295 final)

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2015/C 074/06

Uzupełnienie do zaproszeń do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do dotacji w obszarze transeuropejskiej infrastruktury transportowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 ( Dz.U. C 308 z 11.9.2014 )

8

2015/C 074/07

Uzupełnienie do zaproszenia do składania wniosków w ramach rocznego programu prac w odniesieniu do dotacji w obszarze transeuropejskiej infrastruktury transportowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 ( Dz.U. C 308 z 11.9.2014 )

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 074/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7501 – China Shipbuilding Power Engineering Institute/Wärtsilä Technology/CSSC Wärtsilä Engine) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2015/C 074/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7476 – Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP Acquisition SCA/JV) ( 1 )

10

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2015/C 074/10

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top