EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:360:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 360, 10 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.360.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 360

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
10 grudnia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 360/01

Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

1

2013/C 360/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

2

2013/C 360/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding) (1)

6

2013/C 360/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7045 – AP/Pastor Vida) (1)

6

2013/C 360/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV) (1)

7

2013/C 360/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia) (1)

7


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2013/C 360/07

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

8

 

Komisja Europejska

2013/C 360/08

Kursy walutowe euro

12

2013/C 360/09

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/206/UE w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej

13

2013/C 360/10

Mianowanie rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2013/C 360/11

Powiadomienie w sprawie wzajemności wizowej wystosowane przez Republikę Czeską

16

2013/C 360/12

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17; Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15; Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 15; Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 2; Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 2; Dz.U. C 256 z 5.9.2013, s. 14)

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top