EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:326:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 326, 03 grudzień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.326.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 326

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
3 grudnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2010/C 326/01

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie europejskich i międzynarodowych programów działań politycznych na rzecz dzieci, młodzieży i praw dziecka

1

2010/C 326/02

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostępu młodzieży do kultury

2

2010/C 326/03

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

4

2010/C 326/04

Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego

5

2010/C 326/05

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi

9

 

Komisja Europejska

2010/C 326/06

Kursy walutowe euro

12

2010/C 326/07

Decyzja Komisji z dnia 2 listopada 2010 r. ustanawiająca europejskie wielostronne forum na temat fakturowania elektronicznego (e-fakturowania)

13

 

Trybunał Obrachunkowy

2010/C 326/08

Sprawozdanie specjalne nr 8/2010 pt. „Poprawa funkcjonowania transportu w ramach transeuropejskich osi kolejowych: czy inwestycje UE w infrastrukturę kolejową są skuteczne?”

16

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 326/09

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13)

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 326/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) (1)

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top