EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:304:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 304, 10 listopad 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.304.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 304

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
10 listopada 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 304/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6005 – Cinven/Spice) (1)

1

2010/C 304/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6008 – IK/GHD) (1)

1

2010/C 304/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5987 – Zublin/VMT/ITC JV) (1)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2010/C 304/04

Decyzja Rady z dnia 26 października 2010 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

3

 

Komisja Europejska

2010/C 304/05

Kursy walutowe euro

4

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 304/06

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7)

5

2010/C 304/07

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7)

6


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2010/C 304/08

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/27/10 – MEDIA 2007 – Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia – i2i Audiovisual

10

 

Europejskie Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2010/C 304/09

Ogłoszenie o konkursach otwartych

13

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 304/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5753 – DSB/FIRST/DSBFirst Väst) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

14

2010/C 304/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5969 – SCJ/Sara Lee) (1)

15


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top