EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:301:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 301, 11 grudzień 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.301.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 301

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
11 grudnia 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Komisja

2009/C 301/01

Opinia Komisji z dnia 8 grudnia 2009 r. dotycząca planu modyfikacji usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w instalacji CABRI przy ośrodku Cadarache znajdującym się na terenie Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 301/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) (1)

2

2009/C 301/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5642 – SGGF/TRAKYA/SGGE) (1)

2

2009/C 301/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5667 – ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) (1)

3

2009/C 301/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5715 – Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura) (1)

3

2009/C 301/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5558 – Nutreco/Cargill) (1)

4


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2009/C 301/07

Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych

5

2009/C 301/08

Konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie promowania pokolenia kreatywnego: rozwijanie kreatywności i innowacyjności dzieci i młodzieży dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury

9

2009/C 301/09

Konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

12

 

Komisja

2009/C 301/10

Kursy walutowe euro

13

2009/C 301/11

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.396 – Węglik wapnia

14

2009/C 301/12

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.396 – Węglik wapnia

15

2009/C 301/13

Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/39.396 Węglik wapnia (i inne)

16

2009/C 301/14

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.396 – Odczynniki na bazie węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5791)  (1)

18

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 301/15

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

21

2009/C 301/16

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

27


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 301/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

33

2009/C 301/18

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5656 – Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

34

2009/C 301/19

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services) (1)

35


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top