EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:266:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 266, 21 październik 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 266

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
21 października 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 266/01

Zawiadomienie zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 479/92 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi („konsorcja”) (1)

1

2008/C 266/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5300 — Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications) (1)

7


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 266/03

Kursy walutowe euro

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 266/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

9


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Europejska Agencja Leków

2008/C 266/05

Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMEA, Londyn)

12

2008/C 266/06

Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

14

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 266/07

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

15

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 266/08

Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa C 22/08 (ex N 222/07 i N 242/07) — Pomoc na rzecz El Pozo Alimentación S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

16


 

2008/C 266/09

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top