EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:207:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 207, 14 sierpień 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 207

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
14 sierpnia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 207/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

1

2008/C 207/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4963 — Rexel/Hagemeyer) (1)

2

2008/C 207/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

KOMISJA

2008/C 207/04

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

3


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 207/05

Kursy walutowe euro

6

2008/C 207/06

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

7

2008/C 207/07

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 202 z 8.8.2008

9

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 207/08

Zgłoszenia Włoch, Malty i Słowacji zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) — Obowiązek zgłaszania przez obywateli krajów trzecich swojej obecności na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 21 lit. d)

10

2008/C 207/09

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, str. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, str. 14, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, str. 31, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, str. 14)

12


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 207/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG) (1)

14

2008/C 207/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB) (1)

15


 

Sprostowania

2008/C 207/12

Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.U. C 180 z 2.8.2007)

16


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top