EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 111, 06 maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 111

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
6 maja 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Parlament Europejski
Rada

2008/C 111/01

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (1)

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 111/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 111/03

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,26 % na dzień 1 maja 2008 r. — Kursy walutowe euro

9

2008/C 111/04

Kursy walutowe euro

10

2008/C 111/05

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

11

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 111/06

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

13

2008/C 111/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

18

2008/C 111/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

22

2008/C 111/09

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

25

2008/C 111/10

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (1)

26

2008/C 111/11

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Londyn (LTN) (1)

44


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 111/14

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

45

 

Europejska Agencja Środowiska

2008/C 111/15

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania powołaniem eksperta na członka Komitetu Naukowego Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 2008

46

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 111/16

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

50

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 111/17

Publikacja wniosku w sprawie zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

51


 

Sprostowania

2008/C 111/18

Protokół ze sprostowania do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.(Dz.U. C 306 z 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top