EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 74, 20 marzec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 74E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
20 marca 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   (Zawiadomienia)

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2007 - 2008

 

Posiedzenia od 23 do 26 kwietnia 2007 r.

 

Poniedziałek, 23 kwietnia 2007 r.

2008/C 074E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Oświadczenia Przewodniczącego

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Skład Parlamentu

Skład komisji i delegacji

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Porządek obrad

Oświadczenie o korzyściach majątkowych

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (debata)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (debata)

Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (debata)

Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (debata)

W sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (debata)

Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (debata)

System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (debata)

Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

16

 

Wtorek, 24 kwietnia 2007 r.

2008/C 074E/02

PROTOKÓŁ

18

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Absolutoria za rok 2005 (debata)

Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)

Oficjalne powitanie

Głosowanie

Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium 2005 — Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)

System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (głosowanie)

Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (głosowanie)

w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I — Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I — Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I — Kontrola państwa portu ***I — Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Pytanie wstępne (homofobia w Europie)

Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej — Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (debata)

Galileo (debata)

Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (debata)

Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (debata)

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

43

ZAŁĄCZNIK I

45

ZAŁĄCZNIK II

59

TEKSTY PRZYJĘTE

157

P6_TA(2007)0103
Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202 (CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Finlandii w celu przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Absolutorium za rok 2005: szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Absolutorium 2005: Europejska Agencja Leków

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Absolutorium za rok 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245 (COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE

273

P6_TA(2007)0129
System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268 (CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie skutków dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Roczna strategia polityczna Komisji na rok 2008
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2017(BUD))

280

ZAŁĄCZNIK I
ROZMOWY TRÓJSTRONNE, MARZEC 2007 R.

287

ZAŁĄCZNIK II
OŚWIADCZENIA W WYNIKU ROZMÓW TRÓJSTRONNYCH Z DNIA 18 KWIETNIA 2007 R.

287

P6_TA(2007)0132
Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Środa, 25 kwietnia 2007 r.

2008/C 074E/03

PROTOKÓŁ

357

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Stosunki transatlantyckie (debata)

Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r. (debata)

Mandat poselski

Głosowanie

Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Mandat poselski (ciąg dalszy)

Głosowanie (ciąg dalszy)

Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)

Oficjalne powitanie

Głosowanie (ciąg dalszy)

Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (głosowanie)

Uroczyste posiedzenie — Indie

Głosowanie (ciąg dalszy)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (głosowanie)

Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (głosowanie)

Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I (głosowanie)

Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I (głosowanie)

Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I (głosowanie)

Kontrola państwa portu ***I (głosowanie)

Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (głosowanie)

Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)

Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)

Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)

Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej (głosowanie)

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)

Stosunki transatlantyckie (głosowanie)

Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE — Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)

Ukraina (debata)

Homofobia w Europie (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)

Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)

Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)

Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

373

ZAŁĄCZNIK I

375

ZAŁĄCZNIK II

393

TEKSTY PRZYJĘTE

505

P6_TA(2007)0138
Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (COM (2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych 2007 r.

505

P6_TA(2007)0139
Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej stworzenia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie projektu decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227 (CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191 (COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

508

ZAŁĄCZNIK
WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (ART. 4)

520

P6_TA(2007)0143
Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005 (COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

525

P6_TA(2007)0144
Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej

527

P6_TA(2007)0146
Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków

533

P6_TA(2007)0147
Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniająca dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE

547

ZAŁĄCZNIK I
FORMA I TREŚĆ SPRAWOZDANIA Z DOCHODZENIA DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA

558

ZAŁĄCZNIK II
DANE ZAWARTE W POWIADOMIENIU O WYPADKU LUB INCYDENCIE MORSKIM

561

P6_TA(2007)0148
Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków

563

ZAŁĄCZNIK I
KONWENCJA ATEŃSKA W SPRAWIE PRZEWOZU MORZEM PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU, 2002

567

ZAŁACZNIK II
ZASTRZEŻENIE IMO 2006

584

P6_TA(2007)0149
Kontrola państwa portu ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej kontroli państwa portu (przekształcenie) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie)

584

ZAŁĄCZNIK I
ELEMENTY WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU INSPEKCJI PAŃSTWA PORTU

605

ZAŁĄCZNIK II
PROFIL RYZYKA STATKU

609

ZAŁĄCZNIK III
ZGŁOSZENIE

610

ZAŁĄCZNIK IV
LISTA ŚWIADECTW I DOKUMENTÓW

610

ZAŁĄCZNIK V
PRZYKŁADY „WYRAŹNYCH POWODÓW” PRZEPROWADZENIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWEJ INSPEKCJI

612

ZAŁĄCZNIK VI
PROCEDURY KONTROLI STATKÓW

613

ZAŁĄCZNIK VII
PROCEDURY KONTROLI STATKÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY

613

ZAŁĄCZNIK VIII
PROCEDURY ROZSZERZONEJ INSPEKCJI STATKÓW

616

ZAŁĄCZNIK IX
PRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY DOSTĘPU DO PORTÓW WSPÓLNOTOWYCH

618

ZAŁĄCZNIK X
SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI

620

ZAŁĄCZNIK XI
KRYTERIA UZASADNIAJĄCE ZATRZYMANIE STATKU

621

ZAŁĄCZNIK XII
MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW

625

ZAŁĄCZNIK XIII
PUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INSPEKCJI, ZATRZYMAŃ ORAZ ODMÓW DOSTĘPU W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

626

ZAŁĄCZNIK XIV
DANE DOSTARCZANE W KONTEKŚCIE MONITOROWANIA WYKONYWANIA

627

ZAŁĄCZNIK XV

628

ZAŁĄCZNIK XVI
TABELA KORELACJI

629

P6_TA(2007)0150
Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (wersja przekształcona)

633

ZAŁĄCZNIK I
MINIMALNE KRYTERIA DLA UZNANYCH ORGANIZACJI OKREŚLONYCH W ART. 3

648

ZAŁĄCZNIK II

650

ZAŁĄCZNIK III
TABELA KORELACJI

651

P6_TA(2007)0151
Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

652

P6_TA(2007)0152
Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (2006/2207 (INI))

653

P6_TA(2007)0153
Wielostronna umowa o Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)

658

P6_TA(2007)0154
Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Stosunki transatlantyckie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stosunków transatlantyckich

670

P6_TA(2007)0156
Sprawozdanie o postępach Chorwacji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2006 r. (2006/2288(INI))

675

 

Czwartek, 26 kwietnia 2007 r.

2008/C 074E/04

PROTOKÓŁ

680

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią (debata)

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (debata)

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Komunikaty Przewodniczącego

Głosowanie

Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany i Reunion (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I (głosowanie)

Zespoły szybkiej interwencji na granicach ***I (głosowanie)

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa * (głosowanie)

Galileo (głosowanie)

Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE (głosowanie)

Moratorium w sprawie kary śmierci (głosowanie)

Homofobia w Europie (głosowanie)

Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Porządek obrad

Zimbabwe (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

Głosowanie

Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji (głosowanie)

Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie (głosowanie)

Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach (głosowanie)

Zimbabwe (głosowanie)

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Skład Parlamentu

Skład komisji i delegacji

Weryfikacja mandatów

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

699

ZAŁĄCZNIK I

701

ZAŁĄCZNIK II

711

TEKSTY PRZYJĘTE

734

P6_TA(2007)0157
Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (COM (2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw

734

P6_TA(2007)0158
Wyrównanie za dodatkowe koszty niektórych produktów rybołówstwa za lata 2007-2013 (Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Gujana i Reunion) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Wspólna Polityka Rybołówstwa (Regionalne Komitety Doradcze) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/585/WE ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia

748

P6_TA(2007)0162
Zespoły szybkiej interwencji na granicy ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140 (COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającego uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy*

749

ZAŁĄCZNIK
OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

750

P6_TA(2007)0163
Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM (2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190 (CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Galileo
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo

752

P6_TA(2007)0165
Prawa człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie (2007/2020 (INI))

753

P6_TA(2007)0166
Powszechne moratorium na karę śmierci
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

775

P6_TA(2007)0167
Homofobia w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie homofobii w Europie

776

P6_TA(2007)0168
Finanse publiczne w unii gospodarczej i walutowej w 2006 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie finansów publicznych w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Rosji

784

P6_TA(2007)0170
Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

786

P6_TA(2007)0171
Filipiny
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Filipin

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Zimbabwe

791


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Informacje dotyczące głosowania

W przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

UEN

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

ITS

Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

NI

Niezrzeszeni

PL

 

Top