EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:182:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 182, 04 sierpień 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 182

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
4 sierpnia 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

 

OPINIE

 

Rada

2007/C 182/01

Opinia Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2006-2010 przedstawionego przez Austrię

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 182/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

5

2007/C 182/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4739 — Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4783 — Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 182/06

Kursy walutowe euro

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 182/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

9

2007/C 182/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

12

2007/C 182/09

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

18


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 182/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

19

 

INNE AKTY

 

Komisja

2007/C 182/11

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

20


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top