EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:126:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 126, 07 czerwiec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 126

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
7 czerwca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 126/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2007/C 126/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4541 — Bridgepoint/Rodenstock) (1)

2

2007/C 126/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/ONEX/RAC) (1)

2

2007/C 126/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/KION) (1)

3

2007/C 126/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4494 — Evraz/Highveld) (1)

3

2007/C 126/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4635 — Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI) (1)

4


 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2007/C 126/07

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

5


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 126/08

Kursy walutowe euro

11

2007/C 126/09

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

12

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 126/10

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

16

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2007/C 126/11

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

18

2007/C 126/12

Pięćdziesiąta dziewiąta zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

19

2007/C 126/13

Zgłoszenie władz Islandii dotyczące przedłużenia obowiązywania ustawy o tymczasowym zwrocie kosztów produkcji filmowej w Islandii — Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń przeciwko zgłoszonemu środkowi pomocy państwa

20

2007/C 126/14

Obwieszczenie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa obowiązującej państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2007 r.[Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji 195/04/COL (opublikowanej w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, str. 37)]

20


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2007/C 126/15

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 78 z 11.4.2007

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top