EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:085:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 85, 19 kwiecień 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 85

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
19 kwietnia 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 085/01

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

1

2007/C 085/02

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

6

2007/C 085/03

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

9

2007/C 085/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4570 — AREVA/Repower) (1)

12

2007/C 085/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4589 — Delta Lloyd/Erasmus Groep) (1)

12


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 085/06

Kursy walutowe euro

13

2007/C 085/07

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 381. posiedzeniu komitetu w dniu 11 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Sutowiec Tytoniowy Hiszpania

14

2007/C 085/08

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 382. posiedzeniu komitetu w dniu 18 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Surowiec Tytoniowy Hiszpania

15

2007/C 085/09

Sprawozdanie końcowe Funkcjonariusza ds. Przesłuchań w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Surowiec Tytoniowy Hiszpania (opracowane zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

16

2007/C 085/10

Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji (Niniejsza informacja zastępuje informację opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 92 z 16 kwietnia 2005 r., str. 2)

17

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 085/11

Lista organizacji międzybranżowych uznawanych w sektorze rybołówstwa i akwakultury

22


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 085/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4593 — voestalpine/Dancke) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

24


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top