EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:316:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 316, 22 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 316

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
22 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 316/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 316/2

Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2

2006/C 316/3

Jednolite stosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

9

2006/C 316/4

Jednolite stosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

10

2006/C 316/5

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4509 — Philips/PLI) ( 1 )

12

2006/C 316/6

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych do przywozu mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy

13

2006/C 316/7

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 w stosunku do regularnych połączeń lotniczych na wewnątrzniemieckich trasach lotniczych ( 1 )

18

2006/C 316/8

Komunikat Komisji dla producentów buraków cukrowych i cukru

20

2006/C 316/9

Nowe narodowe rewersy obiegowych monet euro

21


 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2006/C 316/10

Zaproszenie do składania wniosków w ramach tymczasowych programów prac siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

23

2006/C 316/11

Zaproszenie do składania ofert — nr. ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

26


 

2006/C 316/12

>Informacja dla czytelników

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top