EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:291:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 291, 30 listopad 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 291

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
30 listopada 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 291/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 291/2

Opinia komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 391. posiedzeniu komitetu w dniu 30 maja 2005 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/A.37.507/B2 — AstraZeneca

2

2006/C 291/3

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/A/37.507 — AstraZeneca (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21 )

3

2006/C 291/4

Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa nr C 39/06 (ex NN 94/05) — Program przydzielania po raz pierwszy pomocy zainteresowanym stronom (First Time Shareholders scheme) — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE ( 1 )

5

2006/C 291/5

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

10

2006/C 291/6

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

15

2006/C 291/7

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

19

2006/C 291/8

Podatek od wartości dodanej (VAT) (Zwolnione z podatku złoto inwestycyjne) — Wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. 26b lit. a) pkt (ii) Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. zmienionej Dyrektywą Rady 98/80/WE z dnia 12 października 1998 r. (specjalny program dotyczący złota inwestycyjnego)

21

2006/C 291/9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

34

2006/C 291/10

Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi w Paryżu (Orly) i w Béziers

38

2006/C 291/11

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej ( 1 )

39

2006/C 291/12

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

41

2006/C 291/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) ( 1 )

43

2006/C 291/14

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

44

2006/C 291/15

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) ( 1 )

45

2006/C 291/16

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) ( 1 )

45

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Urząd Nadzoru EFTA

2006/C 291/17

Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 53 i 54 Porozumienia EOG

46

 

Stały Komitet Krajów EFTA

2006/C 291/18

EMAS — System zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego — Lista obiektów zarejestrowanych w Norwegii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.

66

2006/C 291/19

Zmiany do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

68

2006/C 291/20

Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez Państwa EFTA należące do EOG w drugim półroczu 2005 r.

69


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top