EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:174E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 174, 14 lipiec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 174E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
14 lipca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2004-2005

 

Poniedziałek 25 październik 2004

2005/C 174E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Komunikat Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Przesunięcie środków

Petycje

Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy

Skład komisji

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Europejski Bank Centralny (2003) (debata)

Restrukturyzacja sektora samochodowego (oświadczenie z debatą)

Konsekwencje wzrostu ceny benzyny dla gospodarki europejskiej, rolnictwa i rybołówstwa (oświadczenie z debatą)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

11

 

Wtorek 26 październik 2004

2005/C 174E/2

PROTOKÓŁ

12

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Składanie dokumentów

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Oświadczenie José Manuela Barroso, nowo wybranego Przewodniczącego Komisji

Uroczyste posiedzenie — Holandia

Oświadczenie José Manuela Barroso, nowo wybranego Przewodniczącego Komisji Europejskiej (ciąg dalszy debaty)

Głosowanie

Substancje niebezpieczne wylewane do środowiska wodnego Wspólnoty ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Kontrola niektórych chorób mięczaków o muszlach dwuklapkowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Porozumienia o partnerstwie i współpracy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Pomoc ludności wysiedlonej w krajach rozwijających się Ameryki Łacińskiej i Azji ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Europejski Bank Centralny (2003) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Projekt budżetu ogólnego na rok 2005 (sekcja III) — Projekt budżetu ogólnego na rok 2005 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

21

ZAŁĄCZNIK I

23

ZAŁĄCZNIK II

26

TEXTES ADOPTÉS

39

P6_TA(2004)0025
Niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (wersja skodyfikowana) (COM(2003)0847 — C5-0003/2004 — 2003/0333(COD))

39

P6_TA(2004)0026
Niektóre choroby dotykające mięczaki o muszlach dwuklapkowych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady ustanawiającej podstawowe wspólnotowe środki kontroli niektórych chorób dotykających mięczaki o muszlach dwuklapkowych (wersja skodyfikowana) (COM(2004)0326 — C6-0026/2004 — 2004/0100(CNS))

39

P6_TA(2004)0027
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Armenia *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (9257/2004 — COM(2004)0358 — C6-0027/2004 — 2004/0118(CNS))

40

P6_TA(2004)0028
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Azerbejdżan *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8924/2004 — COM(2004)0267 — C6-0017/2004 — 2004/0089(CNS))

41

P6_TA(2004)0029
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Gruzja *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8916/2004 — COM(2004)0268 — C6-0018/2004 — 2004/0091(CNS))

41

P6_TA(2004)0030
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Kazachstan *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (9006/2004 — COM(2004)0307 — C6-0025/2004 — 2004/0096(CNS))

42

P6_TA(2004)0031
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Kirgistan *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Kirgistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (9003/2004 — COM(2004)0305 — C6-0024/2004 — 2004/0095(CNS))

43

P6_TA(2004)0032
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Mołdowa *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (9221/2004 — COM(2004)0302 — C6-0023/2004 — 2004/0106(CNS))

43

P6_TA(2004)0033
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Federacja Rosyjska *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8896/2004 — COM(2004)0292 — C6-0022/2004 — 2004/0087(CNS))

44

P6_TA(2004)0034
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Ukraina *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (9108/2004 — COM(2004)0251 — C6-0016/2004 — 2004/0080(CNS))

45

P6_TA(2004)0035
Porozumienie o partnerstwie i współpracy — Uzbekistan *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8908/2004 — COM(2004)0272 — C6-0020/2004 — 2004/0092(CNS))

45

P6_TA(2004)0036
Pomoc przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (COM(2004)0126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

46

P6_TC1-COD(2004)0040
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 października 2004 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) Nr .../2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

47

P6_TA(2004)0037
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za 2003 rok
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2003 (2004/2144(INI))

48

 

Środa 27 październik 2004

2005/C 174E/3

PROTOKÓŁ

52

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 4 i 5 listopada 2004 r.) (oświadczenia z debatą)

Skład Parlamentu

Głosowanie

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Stosunki UE-Indie (oświadczenia z debatą)

Wyniki referendum i wyborów na Białorusi (oświadczenia z debatą)

Najbliższe wybory na Ukrainie (oświadczenia z debatą)

Tura pytań (pytania do Rady)

Złożenie propozycji rezolucji (art. 81 Regulaminu)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

58

 

Czwartek 28 październik 2004

2005/C 174E/4

PROTOKÓŁ

60

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Kobiety i ubóstwo (pytanie ustne z dyskusją)

Sonary lokacyjne marynarki wojennej (pytanie ustne z dyskusją)

Głosowanie

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — rok finansowy 2005 (głosowanie)

Projekt budżetu ogólnego na rok 2005 (sekcja III) (głosowanie)

Projekt budżetu ogólnego na rok 2005 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (głosowanie)

Dodatkowa pomoc makrofinansowa dla Bośni i Hercegowiny * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Dodatkowa pomoc makrofinansowa dla Serbii i Czarnogóry * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Pasażowalne gąbczaste encefalopatie (TSE) i pasza dla zwierząt (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Stosunki UE-Indie (głosowanie)

Wyniki referendum i wyborów na Białorusi (głosowanie)

Najbliższe wybory na Ukrainie (głosowanie)

Sonary lokacyjne (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Skład komisji i delegacji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Amunicja kasetowa (debata)

Iran (debata)

Guantanamo (debata)

Głosowanie

Amunicja kasetowa (głosowanie)

Iran (głosowanie)

Guantanamo (głosowanie)

Przesunięcie środków

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

74

ZAŁĄCZNIK I

76

ZALĄCZNIK II

99

TEKSTY PRZYJĘTE

166

P6_TA(2004)0038
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005: Sekcja III
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja III — Komisja (C6-0123/2004 — 2004/2001(BUD))

166

P6_TA(2004)0039
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005: Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja I — Parlament Europejski, Sekcja II — Rada, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V — Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja VII — Komitet Regionów, Sekcja VIII (A) — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja VIII (B) — Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych (C6-0123/2004 — 2004/2002(BUD))

171

P6_TA(2004)0040
Wsparcie makrofinansowe dla Bośni i Hercegowiny *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2002/883/WE przewidującą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Bośni i Hercegowiny (COM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/0207(CNS))

176

P6_TA(2004)0041
Wsparcie makrofinansowe dla Serbii i Czarnogóry *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej makrofinansowego wsparcia dla Serbii i Czarnogóry, zmieniającej decyzję 2002/882/WE przewidującą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Federalnej Republiki Jugosławii (COM(2004)0605 — C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

177

P6_TA(2004)0042
Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na stanowisko Członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

177

P6_TA(2004)0043
Pasażowalne gąbczaste encefalopatie (TSE) i pasza dla zwierząt
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego Załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) i paszy dla zwierząt

178

P6_TA(2004)0044
Stosunki UE-Indie
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie stosunków Unia Europejska-Indie (2004/2195(INI))

179

P6_TA(2004)0045
Wyniki referendum i wyborów na Białorusi
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji politycznej na Białorusi po wyborach parlamentarnych i referendum, które odbyły się dnia 17 października 2004 r.

181

P6_TA(2004)0046
Zbliżające się wybory na Ukrainie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie

183

P6_TA(2004)0047
Sonary lokacyjne marynarki wojennej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków stosowania morskich sonarów aktywnych o wysokim natężeniu sygnału dla środowiska naturalnego

186

P6_TA(2004)0048
Amunicja kasetowa
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie amunicji kasetowej

188

P6_TA(2004)0049
Iran
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Iranu

190

P6_TA(2004)0050
Guantanamo
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Guantanamo

193


PL

 

Top