EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:071:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 71, 22 marzec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 71

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
22 marca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Akty przygotowawcze

 

Komitet Regionów

 

57 sesja plenarna w dniach 17-18 listopada 2004 r.

2005/C 071/1

Opinion Komitetu Regionów w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

1

2005/C 071/2

Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady oraz Parlamentu Europejskiego w sprawie zgłoszenia projektu dyrektywy oraz dwóch projektów zaleceń w sprawie dopuszczenia obywateli państw trzecich do prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej

6

2005/C 071/3

Opinia Komitetu Regionów w sprawie „Samorząd lokalny i regionalny w Rosji a rozwój współpracy UE-Rosja”

11

2005/C 071/4

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego: „Europejski plan działania w zakresie żywności i produkcji ekologicznej”

16

2005/C 071/5

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Zielonej księgi nt. partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji

19

2005/C 071/6

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji pt.: „Nauka i Technologia: kluczowe dziedziny dla przyszłości Europy – kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii Europejskiej”

22

2005/C 071/7

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatów Komisji

„Dalsza integracja europejskiego systemu kolejowego: trzeci pakiet kolejowy”

„Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych”

„Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uprawnień załóg prowadzących pociągi i lokomotywy we wspólnotowej sieci kolejowej”

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym”

„Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odszkodowań z tytułu naruszenia umownych wymogów jakościowych w kolejowych przewozach towarowych”

26

2005/C 071/8

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „e-Zdrowie – poprawa opieki zdrowotnej dla obywateli UE: Plan działania dla europejskiego obszaru e-Zdrowia (medycyny elektronicznej)”

30

2005/C 071/9

Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” na okres 2007–2013

34

2005/C 071/10

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji „Wzmacnianie partnerstwa z regionami peryferyjnymi”

40

2005/C 071/11

Projekt opinii Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie ugrupowanie współpracy transgranicznej (EUWT)

46

2005/C 071/12

Rezolucja Komitetu Regionów z 18 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej

53

2005/C 071/13

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie „Szybkie łącza dla Europy: krajowe strategie łącz szerokopasmowych”

55

2005/C 071/14

Opinia Komitetu Regionów z dnia w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Plan Działania 2005: e-Europa - aktualizacja”

59

2005/C 071/15

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Zielonej Księgi w sprawie równości i niedyskryminacji w rozszerzonej Unii Europejskiej

62


PL

 

Top