EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

Pasażerowie, w tym osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujący drogą morską i drogą wodną śródlądową mają te same prawa na terytorium całej Unii Europejskiej (UE). Prawa te, w tym prawo do informacji lub rekompensaty w przypadku opóźnienia lub odwołania, uzupełniają podobne prawa odnoszące się do pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym i drogowym (autobusy i autokary).

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

STRESZCZENIE

Pasażerowie, w tym osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujący drogą morską i drogą wodną śródlądową mają te same prawa na terytorium całej Unii Europejskiej (UE). Prawa te, w tym prawo do informacji lub rekompensaty w przypadku opóźnienia lub odwołania, uzupełniają podobne prawa odnoszące się do pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym i drogowym (autobusy i autokary).

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa ono prawa wszystkich pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową na terytorium UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawa te mają zastosowanie do pasażerów podróżujących dużymi promami i statkami wycieczkowymi po morzu, rzekach, jeziorach i kanałach na terytorium UE.

Obejmują one:

  • zwrot kosztów lub zmianę trasy w sytuacji odwołania lub opóźnienia o ponad 90 minut w stosunku do planowanego czasu rozpoczęcia podróży;
  • odpowiednią pomoc, np. posiłki, napoje i, w stosownych przypadkach, zakwaterowanie, przez maksymalnie 3 noce, w sytuacji odwołania lub opóźnienia o ponad 90 minut w stosunku do planowanego czasu rozpoczęcia podróży;
  • rekompensatę w wymiarze od 25 do 50% ceny biletu w przypadku opóźnionego przybycia lub odwołania rejsu;
  • niedyskryminacyjne traktowanie i szczególną, bezpłatną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej zarówno w terminalach portowych, jak i na pokładzie statku oraz rekompensatę finansową za utratę lub uszkodzenie sprzętu ułatwiającego poruszanie się;
  • odpowiednie informacje dotyczące warunków podróży dla wszystkich pasażerów przed podróżą i w jej trakcie oraz ogólne informacje dotyczące ich praw w terminalach portowych i na pokładzie statków;
  • ustanowienie mechanizmu rozpatrywania skarg przez przewoźników i operatów terminali;
  • ustanowienie niezależnych organów krajowych w celu zapewnienia egzekwowania praw gwarantowanych w ramach rozporządzenia, w tym, w stosownych przypadkach, nakładania kar.

Od dnia 31 grudnia 2012 r. rozporządzenie (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych obejmuje też pasażerów w zakresie utraty lub uszkodzenia z tytułu wypadku.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od dnia 18 grudnia 2012 r.

KONTEKST

Strona Komisji Europejskiej dotycząca praw pasażerów - transport morski

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010

6.1.2011

-

Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 1-16

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24-46)

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020

Top