EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umacnianie partnerstwa pomiędzy UE i Chinami

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Umacnianie partnerstwa pomiędzy UE i Chinami

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

UE –Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność — COM(2006) 631 końcowyUE-Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność — COM(2006) 631 final

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Określa wytyczne dla unijnej polityki dążącej do wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a Chinami.

Koncentrują się one na:

przemianach w kierunku demokracji w Chinach,

zrównoważonym rozwoju,

aspektach handlowych, oraz

współpracy międzynarodowej w celu pogłębionego partnerstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wspieranie procesu przemian politycznych: UE i Chiny prowadzą regularny dialog polityczny dotyczący praw człowieka, ochrony mniejszości oraz wzmocnienia praworządności.

Promowanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska: Jako główni gracze na globalnym rynku energii UE i Chiny współpracują w celu:

poprawy przejrzystości i środowiska regulacyjnego sektora energetycznego,

wymiany technologii i informacji z zakresu efektywności zasobów i energii odnawialnych,

sprzyjania inwestycjom i otwarcia rynku zamówień publicznych,

promocji stosowania standardów międzynarodowych.

Przykładem współpracy w tym obszarze jest wspólna deklaracja UE-Chiny ws. bezpieczeństwa energetycznego z 2012 r.

Równoważenie rozwoju gospodarczego i społecznego: UE i Chiny współpracują w celu zdefiniowania i wdrożenia zrównoważonej polityki monetarnej i fiskalnej dążącej do zwalczania takich problemów jak złe warunki pracy, zdrowie czy starzejące się społeczeństwa.

Poprawa relacji handlowych i gospodarczych: UE jest największym partnerem handlowym Chin, a Chiny są drugim największym partnerem handlowym UE, dlatego obaj partnerzy dążą do:

promowania otwarcia rynku chińskiego na inwestycje i eksport,

określenia zasad sprawiedliwego handlu (zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej oraz odpowiednich warunków pracy),

rozwiązywania sporów handlowych poprzez dialog lub system rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Wzmocnienie współpracy sektorowej: UE i Chiny pragną wzmocnić współpracę dwustronną w obszarach:

nauki i technologii,

imigracji,

wymian kulturowych, oraz

edukacji.

Wzywanie do współpracy międzynarodowej i współpracy w obszarze bezpieczeństwa: dialog pomiędzy UE a Chinami dotyczący pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata (zwłaszcza w Azji Wschodniej). UE wspiera również dialog pomiędzy Chinami a innymi państwami regionu w celu promowania stabilności w regionie. Współpraca partnerów dotyczy również przejrzystości wydatków na wojsko, nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz stopniowego znoszenia europejskiego embarga na broń.

Delegacje UE i Chin spotykają się raz do roku na szczycie UE-Chiny, który odbywa się naprzemiennie w Brukseli lub Pekinie. Podczas szczytu w 2013 roku uzgodniono Strategiczny program współpracy UE-Chiny 2020. Jest on obecnie dokumentem przewodnim dla tego partnerstwa.

KONTEKST

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy UE a Chinami zostały początkowo nawiązane w 1975 r., a pierwszym dokumentem prawnym regulującym te stosunki została umowa o handlu i współpracy z 1985 r. Od tego czasu stosunki te rozszerzyły się na takie obszary jak polityka zagraniczna, kwestie związane z bezpieczeństwem i inne wyzwania, np. zmiany klimatu czy zarządzanie gospodarką światową.

Relacje UE z Chinami

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: UE-Chiny: Bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność (COM(2006) 631 final z 24.10.2006)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015

Top