EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pranie pieniędzy

Glosariusz streszczeń

PRANIE PIENIĘDZY

Pranie pieniędzy jest procederem, w którym przestępcy utajniają nielegalne pochodzenie dóbr lub przychodu.

UE prowadzi prace nad zapobieganiem nadużyciom systemów finansowych oraz poprawieniem współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie zwalczania prania pieniędzy. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) kontroluje zarządzanie tymi środkami:

  • na mocy tytułu VII (Zbliżenie przepisów w sprawie rynku wewnętrznego): wraz z powstaniem rynku wewnętrznego w całej UE wprowadzone zostały przepisy w celu skutecznego zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu działań terrorystycznych. Przepływy finansowe są regulowane, aby zapewnić, że zawierane transakcje mogą być w pełni identyfikowalne i monitorowane. Podmioty finansowe oraz niektóre podmioty niefinansowe muszą również identyfikować swoich klientów (w tym właścicieli odsetek w przedsiębiorstwach i funduszach powierniczych), monitorować transakcje i zgłaszać jednostkom analityki finansowej wszelkie podejrzenia o pranie pieniędzy;
  • na mocy tytułu V (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych): głównym celem jest określanie przestępstw i wzmacnianie wzajemnej pomocy.

Unijne przepisy dotyczące przestępstw finansowych oparte są głównie na standardach międzynarodowych przyjętych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

  • Dyrektywa (UE) 2018/843 – piąta unijna dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zmieniająca czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywę (UE) 2015/849) – ma na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez zapobieganie wykorzystaniu rynku finansowego do tych celów.
  • Dyrektywa (UE) 2018/1673 ma na celu kryminalizację prania pieniędzy, jeżeli dokonano tego czynu umyślnie i ze świadomością, że mienie pochodziło z działalności przestępczej. Definiuje ona przestępstwa i sankcje kryminalne w zakresie prania pieniędzy, a także umożliwia państwom członkowskim kryminalizację prania pieniędzy, jeżeli sprawca podejrzewał lub powinien był wiedzieć, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła unijny plan działania w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on środki, które KE podejmie, by lepiej egzekwować, nadzorować i koordynować stosowne przepisy UE. Jednocześnie opublikowała ona metodę rozpoznawania krajów wysokiego ryzyka spoza UE z niedostatecznie rygorystycznymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które stanowią duże zagrożenie dla unijnego systemu finansowego.

ZOBACZ TAKŻE

Top