EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

This summary has been archived and will not be updated. See 'Redukcja emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych' for an updated information about the subject.

Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

Sektor transportu drogowego emituje najwięcej gazów cieplarnianych w UE. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ograniczenie tych emisji poprzez ustanowienie limitów dla nowych samochodów osobowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia normy emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowych samochodów osobowych. Bieżący dopuszczalny poziom emisji wynosi 130 g CO2/km. Ten poziom zostanie zmniejszony do 95 g CO2/km do 2021 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Wprowadzenie wymogu dopuszczalnego poziomu 130 g/km jest rozłożone na lata 2012-2015. W każdym roku w tym okresie wzrasta odsetek samochodów danego producenta, które muszą spełniać ten wymóg. Od 2015 r. 100% samochodów musi spełniać wymóg (w porównaniu z 75% w 2013 r. i 80% w 2014 r.).
  • Producenci, których średni poziom emisji CO2 przekracza dopuszczalny poziom, muszą zapłacić wysoką grzywnę z tytułu przekroczenia poziomu emisji. W przypadku każdego samochodu producent musi zapłacić 5 EUR za pierwszy g/km powyżej dopuszczalnego poziomu emisji, 15 EUR za drugi, 25 EUR za trzeci oraz 95 EUR za każdy następny g/km. Od 2019 r. stawka za każdy g/km powyżej dopuszczalnego poziomu emisji będzie wynosić 95 EUR.
  • Mali producenci, którzy rejestrują mniej niż 1000 samochodów rocznie w UE są zwolnieni z przestrzegania tych przepisów, natomiast producenci rejestrujący od 1000 do 10 000 samochodów rocznie mogą zaproponować własne docelowe poziomy redukcji emisji. Producenci rejestrujący 10 000-300 000 samochodów rocznie mogą się ubiegać o przyznanie stałego docelowego poziomu redukcji emisji.
  • System jednostek i superjednostek emisji* nagradza przyjazne środowisku innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez producentów.

KONTEKST

Obecnie samochody odpowiadają za około 12% wszystkich emisji CO2 w UE.

Niniejsze rozporządzenie miało swój początek w strategii przyjętej przez UE w 1995 r., która miała na celu zmniejszenie emisji CO2 za pomocą trzech filarów: dobrowolnego zobowiązania producentów samochodów do ograniczenia emisji, promowania oszczędnych samochodów za pomocą środków fiskalnych oraz informowania konsumentów przy użyciu etykiet podających poziom emisji CO2 danego samochodu, jak określono w dyrektywie 1999/94/WE.

KLUCZOWE POJĘCIA

Superjednostki to środki mające na celu zachęcenie producentów do rejestracji samochodów niskoemisyjnych. Zgodnie z tym systemem samochody o indywidualnym poziomie emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczą się jako 1,5 samochodu do 2016 r. To z kolei daje producentom swobodę w zakresie produkcji mniej oszczędnych samochodów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej redukcji emisji CO2w samochodach osobowych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 443/2009

8.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, str. 1-15

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 397/2013

8.5.2013

-

Dz.U. L 120 z 1.5.2013, str. 4-8

Rozporządzenie (UE) nr 333/2014

8.4.2014

-

Dz.U. L 103 z 5.4.2014, str. 15-21

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, str. 15-20)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w odniesieniu do pewnych wymogów dotyczących monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów osobowych (Dz.U. L 120 z 1.5.2013, str. 1-3)

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015

Top