EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medale i żetony podobne do monet euro

Medale i żetony podobne do monet euro

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono jednolite warunki produkcji medali i żetonów podobnych do monet euro w celu ochrony obywateli przed ryzykiem pomyłki lub oszustwa.
 • Z jednej strony określa ono stosowanie określeń powiązanych z euro, z drugiej zaś stopień podobieństwa pod względem technicznym pomiędzy medalami/żetonami, a monetami euro.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Rozporządzenie ma na celu ochronę obywateli przed ryzykiem pomyłki lub oszustwa powodowanych przez metalowe przedmioty, takie jak medale lub żetony, w wysokim stopniu podobne do monet euro. Tego typu medale i żetony mogą zostać pomylone z prawnymi środkami płatniczymi (przyjmowanymi przy zapłacie monetami i banknotami), mogą też być wykorzystywane nielegalnie zamiast monet euro.
 • Do celów niniejszego rozporządzenia medale i żetony określa się jako przedmioty metalowe, których wygląd i/lub właściwości techniczne są zbliżone do monet euro, ale które nie zostały wyemitowane na mocy krajowych przepisów prawa lub przepisów uczestniczących krajów spoza UE lub przepisów innych państw, i które w związku z tym nie są ani legalnym środkiem płatniczym ani walutą.
 • Rozporządzenie zabrania produkcji, sprzedaży, przywozu i dystrybucji (celem sprzedaży lub do innych celów handlowych) medali i żetonów, których wygląd lub właściwości techniczne są zbliżone do jednej waluty.
 • Na powierzchni medali i żetonów nie mogą widnieć:
  • określenia „euro” ani „eurocent” ani
  • symbol euro.
 • Nie mogą też na nich widnieć:
  • wszelkie wzory podobne do tych widniejących na monetach euro;
  • symbole suwerenności krajów Unii Europejskiej (UE);
  • wzory lub kształty charakterystyczne dla krawędzi monet euro oraz symbolu euro.
 • Medale i żetony nie mogą też być tego samego rozmiaru co monety euro. Komisja Europejska powinna określić, czy dany metalowy przedmiot jest medalem czy żetonem oraz czy obejmują go zakazy niniejszego rozporządzenia.
 • Medale lub żetony, na których widnieje określenie „euro” lub „eurocent” lub symbol euro bez podania wartości nominalnej nie są zabronione, jeżeli ich rozmiar znacznie się różni od rozmiarów monet euro oraz nie widnieją na nich wzory podobne do wzorów i symboli wymienionych powyżej. Jeżeli są one jednak bardzo zbliżone rozmiarem, muszą być przedziurkowane (otwór po środku) lub być w kształcie wieloboku o mniej niż sześciu krawędziach, lub być wykonane ze złota, srebra bądź platyny, lub zawsze znajdować się poza określonymi przedziałami.
 • Komisja może udzielić specjalnego upoważnienia na wykorzystanie określenia „euro” lub „eurocent”, lub symbolu euro w przypadkach, gdy nie istnieje ryzyko pomyłki. W takich przypadkach, nazwa danego podmiotu gospodarczego w kraju UE jest wyraźnie widoczna na powierzchni medalu lub żetonu.
 • Jeżeli na medalu lub żetonie widnieje dodatkowo wartość nominalna, na awersie lub rewersie medalu lub żetonu musi być wybite określenie „nie stanowi legalnego środka płatniczego”.
 • Nominały i parametry techniczne monet euro, będących jedynym legalnym środkiem płatniczym w formie monet w strefie euro, zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 729/2014.
 • Medale i żetony emitowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mogą być nadal używane najpóźniej do końca roku 2009, jeżeli nie ma możliwości, by były używane w miejsce monet euro. Takie medale i żetony są rejestrowane zgodnie z procedurami stosowanymi w krajach UE, a informację o nich przekazuje się do Europejskiego Centrum Technicznego i Naukowego.
 • Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich krajach UE, które przyjęły w 2002 r. euro (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Hiszpania). Jej zakres zostaje rozszerzony na kraje UE, które nie przyjęły jeszcze euro, rozporządzeniem (WE) nr 2183/2004, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 47/2009. Kraje UE miały obowiązek stworzyć i wdrożyć przepisy dotyczące sankcji w odniesieniu do naruszeń niniejszego rozporządzenia do 1 lipca 2005 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 21 grudnia 2004 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1–6)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 zostały włączone do dokumentu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017

Top