EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Soki owocowe i podobne produkty

Soki owocowe i podobne produkty

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/112/WE odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

W dyrektywie ustanowiono szczegółowe zasady regulujące skład soków owocowych, ich nazwy zastrzeżone, specyfikacje procesów produkcyjnych i etykietowanie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Soki owocowe

Produkty wymienione w niniejszej dyrektywie to:

 • soki owocowe,
 • soki owocowe z koncentratu,
 • zagęszczone soki owocowe,
 • odwodnione/sproszkowane soki owocowe,
 • soki owocowe, z których usunięto wodę, oraz
 • nektar owocowy.

Produkty te zdefiniowano na podstawie ich składu i procesów produkcji, aby zapewnić właściwe stosowanie pojęć w handlu, w sposób, który nie wprowadza konsumentów w błąd. W dyrektywie zdefiniowano również szczegółowe (tradycyjne) nazwy używane w niektórych państwach i językach.

Etykietowanie

 • Soki owocowe są etykietowane zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie etykietowania środków spożywczych (zob. streszczenie dokumentu). W niniejszej dyrektywie przyjęto jednak dodatkowe, szczegółowe przepisy mające na celu ułatwienie przekazywania informacji konsumentom. Zgodnie z tymi przepisami w nazwie produktu należy wyraźnie wskazać:
  • czy dany produkt jest mieszanką różnych rodzajów soków owocowych;
  • czy dany produkt otrzymuje się całkowicie lub częściowo z zagęszczonego produktu.
 • Od momentu przyjęcia dyrektywy 2012/12/UE nie dopuszcza się już dodawania cukru do soków owocowych. W stosunku do innych produktów informacja na temat dodatku cukru nadal powinna być umieszczana na etykietach zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011. Dodawanie cukru do produktów było wcześniej dozwolone, w związku z czym niektóre podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze bardzo często umieszczały na etykiecie informacje na temat braku dodanego cukru w sokach owocowych z powodów handlowych w formie oświadczenia żywieniowego „bez dodatku cukru”. Po zakończeniu okresu przejściowego wynoszącego 18 miesięcy wycofane pozwolenia na używanie tego oświadczenia.
 • W celu umożliwienia branży odpowiedniego informowania konsumentów zarówno w trakcie okresu przejściowego, jak i kolejnych 18 miesięcy po jego zakończeniu, powinna istnieć możliwość stosowania przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze oświadczenia na etykietach informującego konsumentów, że – od określonej daty – żadne soki owocowe nie zawierają dodanych cukrów.
 • W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia nazwy soku cytrynowego / soku z limonek, nazwa produktu musi składać się z wykazu użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów, określonych w wykazie składników.
 • W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej gatunków owoców oznaczenie użytych owoców może zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.
 • W przypadku zagęszczonego soku owocowego nieprzeznaczonego dla konsumenta finalnego oznakowanie musi zawierać informację o obecności i ilości dodanego soku cytrynowego, soku z limonek lub czynników zakwaszających na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie.
 • Dyrektywa zawiera wykaz surowców, które mogą być użyte do wytworzenia soków i nektarów, a także wykaz dodatków, które mogą być zatwierdzone, z zastrzeżeniem rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie etykietowania środków spożywczych.
 • Minimalna zawartość soku owocowego lub przecieru owocowego w nektarze owocowym musi się zgadzać z poziomami określonymi w dyrektywie i być oznaczana na etykietach produktów.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 12 stycznia 2002 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do dnia 11 lipca 2003 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58-66)

Kolejne zmiany dyrektywy 2001/112/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1040/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (Dz.U. L 288 z 2.10.2014, s. 1-2)

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020

Top