Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego – kontrole urzędowe

Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego – kontrole urzędowe

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie nakłada następujące wymogi na wszystkie kraje UE:

  • Organy krajowe muszą zatwierdzić obiekty, które spełniają wymogi UE dotyczące higieny żywności, oraz nadać im kod wskazujący rodzaj wytwarzanych w nich produktów.
  • Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze muszą udzielić inspektorom wszelkiej pomocy podczas przeprowadzania kontroli. Obejmuje to zapewnienie dostępu do wszystkich budynków oraz udostępnienie wymaganej dokumentacji i rejestrów.
  • Audyty w zakresie dobrej praktyki higienicznej muszą obejmować kwestie, takie jak projektowanie i utrzymanie obiektów i wyposażenia, zwalczanie szkodników, kontrola temperatury oraz szkolenia w zakresie higieny.
  • Właściwy organ musi stosować specjalne procedury oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w celu sprawdzenia, czy podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze stosują unijne przepisy w zakresie kryteriów mikrobiologicznych, pozostałości, zanieczyszczeń i substancji zakazanych.
  • Inspektorzy sprawdzają, czy personel na wszystkich etapach procesu produkcyjnego postępuje zgodnie z odpowiednimi wymogami. Mogą sprawdzić odpowiednie rejestry prowadzone przez podmiot, pobrać próbki do analizy laboratoryjnej oraz ocenić potencjalne ryzyko.

Rozporządzenie obejmuje różne rodzaje żywności:

  • Mięso świeże: urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić specjalne kontrole, przed ubojem zwierząt i po ich uboju w rzeźniach, zakładach przetwórstwa dziczyzny oraz zakładach, w których mięso jest rozbierane i przygotowywane do sprzedaży.
  • Żywe małże: organy krajowe klasyfikują obszary, w których odławiane są skorupiaki, takie jak ostrygi, omułki i małże jadalne, według czystości wody. Klasyfikacja ta określa, czy skorupiaki mogą być sprzedawane bezpośrednio do spożycia przez ludzi lub czy muszą zostać poddane obróbce w zakładach oczyszczania.
  • Produkty rybołówstwa: w regularnych odstępach czasu przeprowadzane są inspekcje warunków higieny na statkach rybackich i na targach (aukcyjnych i hurtowych), warunków przechowywania i transportu, a także samych ryb po ich wyładowaniu i wprowadzeniu po raz pierwszy do sprzedaży.
  • Nieprzetworzone (tj. surowe) mleko i produkty mleczne: kontrole mają na celu sprawdzenie, czy spełnione są wymogi w zakresie surowego mleka oraz czy przestrzegane są przepisy dotyczące stanu zdrowia zwierząt i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.
  • Żywność może być importowana do UE wyłącznie z krajów i obiektów, które wykażą spełnienie wymogów norm UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 20 maja 2004 r.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206–320)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016

Top