Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Lepsza efektywność środowiskowa Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS)

Go to the summaries’ table of contents

Lepsza efektywność środowiskowa Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS)

Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS) Unii Europejskiej (UE) ma zachęcić przedsiębiorstwa i inne organizacje do stałej poprawy efektów ich działalności środowiskowej. Jest on otwarty dla wszystkich organizacji z UE i spoza niej oraz obejmuje wszystkie sektory gospodarki, również sektory usług, i ma zastosowanie na całym świecie.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ustanawia dobrowolny system EMAS. Jest on narzędziem do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającym podmiotom, które go stosują, ocenę i ulepszanie efektów działalności środowiskowej oraz raportowanie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Aby zarejestrować się w systemie EMAS, organizacja musi:

  • przeprowadzić przegląd wszystkich aspektów środowiskowych swojej działalności, produktów i usług,
  • przyjąć politykę środowiskową zawierającą zobowiązanie do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów w celu osiągania ustawicznego postępu,
  • opracować program zawierający informacje na temat określonych celów i zadań środowiskowych,
  • ustanowić skuteczny system zarządzania w celu realizacji polityki środowiskowej i zapewniać ustawiczny postęp,
  • przeprowadzić audyt środowiskowy oceniający stosowany system zarządzania oraz ogólną zgodność z jej polityką i programem,
  • zapewnić deklarację środowiskową efektów swojej działalności, określić swoje cele i przyszłe kroki, które należy podjąć.

Przegląd środowiskowy, system zarządzania, procedury audytu i deklaracja środowiskowa muszą zostać zaakceptowane przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego.

Zweryfikowana deklaracja zostaje zarejestrowana i udostępniona publicznie.

Organizacja, która pozytywnie przeszła przez wszystkie te etapy, może stosować logo EMAS na swoich nagłówkach i produktach, a także przy swoich działaniach i usługach, aby okazać zaangażowanie w poprawę swojej działalności środowiskowej.

KONTEKST

System EMAS pomaga zarejestrowanym organizacjom poprawić swoją działalność, zredukować koszty i uzyskać pozytywny wizerunek społeczny. Do połowy 2015 r. ponad 4000 organizacji o około 7500 obiektów na całym świecie zostało zarejestrowanych w systemie EMAS. Zalicza się do tego przedsiębiorstwa międzynarodowe, mniejsze firmy oraz organy publiczne.

Komisja Europejska stosuje EMAS, aby zredukować negatywny wpływ swoich własnych działań na środowisko, w szczególności poprzez efektywniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych, ograniczanie emisji CO2, zapobieganie powstawania odpadów, ich odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie, stosowanie „zielonych” zamówień publicznych i promowanie zrównoważonej mobilności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej EMAS.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

11.1.2010

-

Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1-45

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 517/2013

1.7.2013

-

Dz.U. L 158 z 10.06.2013, s. 1-71

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2013 r. 2013/131/UE ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.U. L 76 z 19.3.2013, s. 1-39)

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015

Top