EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statystyki w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Statystyki w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu określono zasady zbierania i prezentowania danych statystycznych w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w celu dostarczania porównywalnych danych we wszystkich państwach UE.

Pomoże to UE opracować skuteczną politykę zdrowia publicznego oraz wesprze strategie krajowe w tym obszarze.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dane statystyczne zbierane przez państwa UE, Liechtenstein, Islandię i Norwegię przesyłane są do Eurostatu – urzędu statystycznego UE.

Dane statystyczne gromadzone są w następujących obszarach:

 • zdrowie i czynniki wpływające na zdrowie:
  • postrzeganie zdrowia,
  • funkcjonowanie fizyczne i psychiczne oraz niepełnosprawność,
  • współczynnik zachorowalności* w podziale na poszczególne choroby,
  • wypadki i urazy,
  • tryb życia (aktywność fizyczna, dieta, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków itd.) oraz czynniki środowiskowe, społeczne i związane z warunkami pracy,
  • dostęp do infrastruktury opieki zdrowotnej i korzystanie z niej,
  • informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne dotyczące osób,
 • opieka zdrowotna:
  • infrastruktura,
  • personel,
  • koszty i finansowanie,
 • przyczyny zgonów:
  • charakterystyka osoby zmarłej,
  • region,
  • wyjściowa przyczyna zgonu,
 • wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą:
  • osoba dotknięta,
  • obrażenie lub choroba oraz stopień ich ciężkości,
  • organizacja i miejsce pracy,
  • przyczyny i czynniki.

Rozporządzeniu (WE) nr 1338/2008 towarzyszy kilka rozporządzeń wykonawczych, w których bardziej szczegółowo określono zasady i procedury dotyczące innych aspektów zbierania danych statystycznych w zakresie zdrowia:

 • rozporządzenie (UE) nr 328/2011 – zarejestrowane zgony i urodzenia martwe w każdym państwie UE;
 • rozporządzenie (UE) nr 349/2011 – zbieranie danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy;
 • rozporządzenie (UE) nr 141/2013 – europejskie ankietowe badanie zdrowia;
 • rozporządzenie (UE) nr 2015/359 – wyszczególnienie danych statystycznych w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 20 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zachorowalność: występowanie danej choroby na danym obszarze geograficznym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70–81)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3–7)

Kolejne zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 577/98 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 22–24)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 97 z 12.4.2011, s. 3–8)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w odniesieniu do statystyk na podstawie europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 20–48)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania (Dz.U. L 62 z 6.3.2015, s. 6–15)

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015

Top