Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uczenie się przez całe życie: kwalifikacje europejskie

Uczenie się przez całe życie: kwalifikacje europejskie

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Ustanowienie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – zalecenie

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Ustanawia ono wspólny system o nazwie europejskie ramy kwalifikacji (ERK), aby pomóc krajom UE i instytucjom edukacyjnym, pracodawcom i osobom fizycznym w porównywaniu kwalifikacji zdobytych w ramach różnych systemów edukacji i szkolenia w UE. Narzędzie to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju europejskiego rynku zatrudnienia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Zwiększając przejrzystość kompetencji i kwalifikacji, europejskie ramy kwalifikacji stanowią instrument wspierający program Erasmus+. Za pomocą znormalizowanej dokumentacji, ramy te są także uzupełnieniem Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) i inicjatywy Europass, które pomagają Europejczykom w znalezieniu pracy lub szkolenia w dowolnym miejscu w Europie.
 • Europejskie ramy kwalifikacji, które obejmują zarówno szkolnictwo wyższe (uniwersytet i podobne placówki), jak i szkolenia zawodowe, pomagają zwiększyć mobilność pracowników i studentów, umożliwiając uznawanie ich kwalifikacji poza granicami ich krajów.
 • ERK stanowią narzędzie oparte na wynikach nauczania, a nie na czasie trwania studiów. Główne deskryptory poziomu odniesienia to:
  • umiejętności (możliwość zastosowania wiedzy do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów),
  • kompetencje (możliwość zastosowania wiedzy lub umiejętności w sytuacjach związanych z pracą zawodową lub nauką),
  • wiedza.
 • Głównym elementem ERK jest zestaw 8 poziomów odniesienia, opisujących to, co uczący się na danym poziomie wie, rozumie i potrafi. Na przykład poziom 1 (podstawowa wiedza ogólna) odnosiłby się do kogoś bez przeszkolenia czy wykształcenia, natomiast poziom 8 (najbardziej zaawansowana wiedza) odnosiłby się do osoby posiadającej stopień doktora.
 • Celem ERK nie jest zastąpienie krajowych ram kwalifikacji (KRK), a jedynie ułatwienie współpracy pomiędzy nimi. W każdym kraju ustanowiono krajowy punkt koordynacji europejskich ram kwalifikacji zaangażowany w tworzenie ERK, który koordynuje wdrożenie na poziomie krajowym i przekazuje informacje na temat tego, w jaki sposób KRK odnoszą się do ERK.

KONTEKST

Deklaracja bolońska z 1999 r. promowała mobilność i przejrzystość systemów kształcenia na terenie UE. Proces boloński z kolei przybliżył UE do porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu szkolnictwa wyższego, co sprawiło, że konieczne stało się podjęcie podobnych działań obejmujących szkolenia zawodowe.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 111 z 6.5.2008, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016

Top