Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proces boloński: tworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Proces boloński: tworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Proces boloński został zainicjowany przez deklarację bolońską (1999) i jest oceniany co trzy lata na konferencjach ministerialnych. Jego celem jest wprowadzenie bardziej porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego.

AKT

Deklaracja bolońska z dnia 19 czerwca 1999 r. - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji (nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

STRESZCZENIE

Proces boloński został zainicjowany przez deklarację bolońską (1999) i jest oceniany co trzy lata na konferencjach ministerialnych. Jego celem jest wprowadzenie bardziej porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Zadaniem procesu bolońskiego jest stworzenie systemu czytelnych i porównywalnych stopni naukowych, propagowanie mobilności wśród studentów, nauczycieli i pracowników naukowych oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
  • Proces skupia się na uczeniu się przez całe życie, zdolności do zatrudnienia, finansowaniu, strukturze stopni, otwartości w wymiarze międzynarodowym, zbieraniu danych oraz zapewnieniu jakości.
  • Celem nadrzędnym na przestrzeni pierwszych dziesięciu lat procesu było ustanowienie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (EHEA), który został zainaugurowany w roku 2010 deklaracją z Budapesztu i Wiednia. Przez kolejne dziesięć lat cele procesu dotyczyć będą konsolidacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.
  • Proces został wdrożony przez 48 państw, które wraz z Komisją Europejską są uczestnikami procesu bolońskiego.
  • Proces nie jest narzucany krajowym uczelniom czy władzom. Jest to przedsięwzięcie podejmowane dobrowolnie przez każde z państw sygnatariuszy na rzecz zreformowania własnego systemu szkolnictwa.
  • Proces boloński to bezprecedensowy przykład regionalnej współpracy ponadgranicznej w szkolnictwie wyższym, który wzbudził znaczące zainteresowanie w innych częściach świata. W związku z tym tworzenie dialogu z partnerami globalnymi stało się ważnym zadaniem dla wzmocnienia tego procesu. Także Rada podkreśla wagę tej kwestii w konkluzjach w sprawie globalnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego z 2014 r.
  • Ostatnia konferencja ministerialna odbyła się w Erywaniu, stolicy Armenii, w dniach 14-15 maja 2015 r. Następne posiedzenie konferencji ministerialnej zaplanowano na rok 2018 we Francji.

KONTEKST

Kraje, które przystąpiły do Europejskiej konwencji kulturalnej (1954), mogą ubiegać się o przyłączenie do EHEA, pod warunkiem że zadeklarują chęć włączenia celów procesu bolońskiego do własnych systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski o uczestnictwo muszą zawierać informacje dotyczące sposobu, w jaki państwa te przystąpią do wdrażania zasad i celów procesu.

Proces boloński jest zgodny z celami unijnego programu Edukacja i szkolenie i strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

AKTY POWIĄZANE

Europejski obszar szkolnictwa wyższego w roku 2015: Sprawozdanie w sprawie wdrażania procesu bolońskiego

Konkluzje Rady w sprawie globalnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego (Dz.U. C 28 z 31.1.2014, s. 2-5)

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015

Top