EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice — Europejska sieć informacji na temat systemów i polityk edukacyjnych

Eurydice — Europejska sieć informacji na temat systemów i polityk edukacyjnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rezolucja Rady i Rady i Ministrów Edukacji w sprawie europejskiej sieci informacji o edukacji Eurydice

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ REZOLUCJI?

Celem rezolucji jest wzmocnienie i rozwój sieci Eurydice, dostarczającej informacje na temat krajowych i europejskich struktur i systemów edukacyjnych oraz postępów w dziedzinie edukacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Sieć Eurydice jest bogatym źródłem porównywalnych informacji o europejskich systemach i politykach kształcenia, a także analiz porównawczych dotyczących rozmaitych zagadnień związanych z systemami kształcenia. Sieć wspiera opartą na danych europejską współpracę w dziedzinie kształcenia i uczenia się przez całe życie.
  • Sieć składa się obecnie z 42 biur we wszystkich 38 krajach uczestniczących w programie Erasmus+.
  • Informacje dostępne w krajowych biurach sieci Eurydice obejmują informacje nawiązujące do dokumentów urzędowych, takich jak ustawy, uchwały, rozporządzenia i zalecenia. Informacje te połączone są za pośrednictwem biura centralnego sieci Eurydice (mieszczącego się w Brukseli) z innymi źródłami danych — takimi jak dane statystyczne Eurostatu, baza danych UOE (wspólna baza UNESCO, OECD i Eurostatu) oraz wyniki międzynarodowych badań dotyczących edukacji — na podstawie których powstają sprawozdania końcowe.
  • Celem sieci Eurydice jest promowanie zrozumienia, współpracy, zaufania i mobilności na poziomach europejskim i międzynarodowym. Sieć składa się z biur krajowych mieszczących się w krajach europejskich i jest koordynowana przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  • Wszystkie publikacje sieci Eurydice są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej sieci lub w wersji drukowanej, na zamówienie.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rezolucja Rady i Ministrów Edukacji zebranych w Radzie z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie sieci informacji o edukacji we Wspólnocie Europejskiej Eurydice (Dziennik Urzędowy C 329 z 31.12.1990, s. 23–24)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu i uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, nr 1720/2006/WE i nr 1298/2008/WE (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013, s. 50–73)

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016

Top