Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 

STRESZCZENIE

CZYM ZAJMUJE SIĘ WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA?

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Wysoki Przedstawiciel) jest odpowiedzialny za koordynację i realizację europejskiej Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), a także Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Jednocześnie Wysoki Przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej. W ramach tej funkcji zajmuje się on utrzymaniem spójności ogólnych działań zewnętrznych UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nominacja

Wysoki Przedstawiciel wybierany jest na okres pięciu lat przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów (za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej). Nominacja Wysokiego Przedstawiciela podlega także kolegialnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej. Jest to spowodowane tym, że Wysoki Przedstawiciel jest także jednym z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, a nominacja całego składu Komisji Europejskiej wymaga zgody Parlamentu Europejskiego.

Zakres odpowiedzialności

Wysoki Przedstawiciel przyczynia się do rozwoju WPZiB poprzez przedstawianie propozycji Radzie UE i Radzie Europejskiej.

Następnie Wysoki Przedstawiciel zapewnia wdrożenie podjętych decyzji.

Jako wiceprzewodniczący Komisji, Wysoki Przedstawiciel zapewnia spójność i skuteczność ogólnych działań zewnętrznych UE w obszarach takich jak pomoc rozwojowa, handel, pomoc humanitarna i reagowanie na kryzys.

Wysoki Przedstawiciel przewodniczy spotkaniom ministrów spraw zagranicznych Rady UE.

Wysoki Przedstawiciel jest także przedstawicielem UE w sprawach związanych z WPZiB.

Do jego obowiązków należy także przewodnictwo Europejskiej Agencji Ochrony i Unijnemu Instytutowi Studiów nad Bezpieczeństwem.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Praca Wysokiego Przedstawiciela wspierana jest przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). ESDZ została powołana traktatem lizbońskim i na podstawie artykułu 27 Traktatu o Unii Europejskiej. ESDZ składa się z urzędników Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, a także z personelu oddelegowanego ze służb dyplomatycznych krajów UE.

KONTEKST

Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela jest oparte na artykule 18 i 27 Traktatu o Unii Europejskiej. Stanowisko to utworzono na mocy traktatu z Amsterdamu z 1999 r., chociaż zakres odpowiedzialności w sprawach związanych z polityką zewnętrzną pokrywał się z obowiązkami europejskiego komisarza ds. stosunków zewnętrznych. W 2009 r. traktat lizboński poszerzył zakres odpowiedzialności Wysokiego Przedstawiciela i uczynił osobę sprawującą ten urząd wiceprzewodniczącym Komisji, by umożliwić Wysokiemu Przedstawicielowi lepsze reprezentowanie UE w sprawach związanych z celami polityki zagranicznej UE.

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015

Top