EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kryteria przystąpienia (kryteria kopenhaskie)

Traktat o Unii Europejskiej określa warunki (art. 49) i zasady (art. 6 ust. 1) wiążące każde państwo starające się o członkostwo w Unii Europejskiej (UE).

Przed przystąpieniem muszą zostać spełnione pewne kryteria. Kryteria te (znane jako kryteria kopenhaskie) zostały określone przez Radę Europejską na szczycie w Kopenhadze w 1993 r. i zaostrzone podczas szczytu Rady Europejskiej w Madrycie w 1995 r.

Są to:

  • stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochrona mniejszości;
  • funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz zdolność sprostania presji konkurencyjnej i siłom rynkowym UE;
  • zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, włączając w to możliwość skutecznego wdrażania zasad, norm i polityk tworzących unijny dorobek prawny (acquis) oraz realizację celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

ZOBACZ TEŻ

Top