EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Broń strzelecka i lekka

Broń strzelecka i lekka

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja (WPZiB) 2017/633 w sprawie Programu działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

 • Decyzja ma na celu zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką* i bronią lekką* (BSiL) oraz zapobieganie dostawaniu się ich w ręce terrorystów i nielegalnych grup zbrojnych.
 • Decyzja stanowi potwierdzenie zobowiązania Unii Europejskiej do globalnego, krajowego i regionalnego wdrożenia działania ONZ w tym obszarze.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE wsparła prace konferencji przeglądowej ONZ z 2018 r. w sprawie realizacji środków zwalczania nielegalnego handlu BSiL (w skrócie „RevCon3”), organizując:

 • 4 konferencje tematyczne BSiL pomiędzy kwietniem a listopadem 2017 r., w których każdorazowo udział brało około 40 ekspertów, poświęcone:
  • śledzeniu BSiL i zarządzaniu zapasami broni w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych’
  • powiązaniom z celami zrównoważonego rozwoju ONZ numer 16 (pokój, sprawiedliwość i silne instytucje) oraz numer 5 (równość płci)’
  • ostatnim zmianom w produkcji, technologii i projektowaniu’
  • synergii pomiędzy środkami ONZ i innymi środkami;
 • 5 konferencji regionalnych poświęconych tym samym 4 tematom pomiędzy czerwcem 2017 r. a lutym 2018 r., w których udział brali eksperci rządów krajowych i organizacji regionalnych;
 • analizę sprawozdań krajowych wdrażających środki ONZ;
 • program sponsorowania krajów uczestniczących o ograniczonych funduszach i wsparcie techniczne prezydencji RevCon3;
 • komunikację poprzez oświadczenia dla prasy i różne imprezy towarzyszące.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa odpowiada za zapewnienie wykonania decyzji UE z budżetem w wysokości 2,8 mln EUR.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od dnia 3 kwietnia 2017 r.

KONTEKST

 • 20 lipca 2001 r.: przyjęty zostaje program działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi BSiL, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach (zwany „programem działania ONZ”).
 • 8 grudnia 2005 r.: Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej BSiL (zwany „międzynarodowym instrumentem umożliwiającym śledzenie”).
 • Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Broń strzelecka: rewolwery i pistolety automatyczne, karabiny i karabinki, karabiny maszynowe, karabiny automatyczne i lekkie karabiny maszynowe.
Broń lekka: ciężkie karabiny maszynowe, przenośne działa przeciwlotnicze, moździerze, amunicja, pociski, granaty ręczne, miny przeciwpiechotne i materiały wybuchowe.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/633 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach (Dz.U. L 90 z 4.4.2017, s. 12–21)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1908 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej i innej nielegalnej broni konwencjonalnej oraz amunicji w celu zmniejszenia ryzyka nielegalnego handlu nimi („iTrace II”) (Dz.U. L 278 z 23.10.2015, s. 15–25)

Decyzja Rady 2011/428/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wspierania działalności Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozbrojenia w celu realizacji programu działania Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zapobiegania handlowi bronią strzelecką i lekką we wszystkich jego aspektach, zwalczania i eliminowania go (Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 37–41)

Wspólne działanie Rady 2008/113/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. wspierające międzynarodowy instrument umożliwiający państwom identyfikowanie i śledzenie, w odpowiednim czasie i w niezawodny sposób, nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w ramach strategii UE zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnego handlu nimi (Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 16–19)

Wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz uchylające wspólne działanie 1999/34/WPZiB (Dz.U. L 191 z 19.7.2002, s. 1–4)

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019

Top