EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem prowadzi badania i analizy z dziedziny zagadnień międzynarodowych, aby wspierać UE w rozwoju polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

AKT

Decyzja Rady 2014/75/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

STRESZCZENIE

Decyzją Rady Unia Europejska postanowiła nadal wykorzystywać wiedzę fachową Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB) w celu prowadzenia badań i analiz z dziedziny zagadnień międzynarodowych dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) Unii. IUESB powołano w styczniu 2002 r. Siedziba instytutu znajduje się w Paryżu, natomiast biuro łącznikowe w Brukseli.

Dzięki badaniom i analizom IUESB wspiera Unię w podejmowaniu decyzji w dziedzinie WPBiO. Przede wszystkim przeprowadza analizy i stanowi forum debat na temat zewnętrznej strategii UE w obszarach, do których zalicza się zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju. Do jego zadań należy organizowanie warsztatów i wydarzeń pomagających tworzyć sieć kontaktów, a także zbieranie odpowiednich informacji na potrzeby urzędników i ekspertów z Unii. Działa też jako łącznik między instytucjami Unii i kręgiem ekspertów zewnętrznych, w tym podmiotów zaangażowanych w bezpieczeństwo.

IUESB zarządzany jest przez radę i dyrektora:

  • Rada: do głównych obowiązków rady należy przyjmowanie corocznych i długoterminowych programów pracy i właściwego budżetu instytutu. Do dnia 30 listopada każdego roku rada musi przyjąć roczny program działań instytutu. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji. Rada zwoływana jest co najmniej dwa razy w roku i przewodniczy jej Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. W posiedzeniach rady może uczestniczyć dyrektor generalny Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej. Rada może podejmować decyzje o powołaniu grup roboczych ad hoc lub komisji stałych zajmujących się konkretnymi sprawami.
  • Dyrektor: rada mianuje dyrektora na podstawie zalecenia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa na trzy lata, z możliwością przedłużenia mandatu na dwa lata. Dyrektor jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie instytutem, przygotowanie projektu rocznego programu pracy i sprawozdania rocznego instytutu oraz przygotowywanie pracy rady.

ODNIESIENIA

Akt

Data wejścia w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja Rady 2014/75/WPZiB

10.2.2014

-

Dz.U. L 41 z 12.2.2014

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014

Top