EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

W kierunku bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa w UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycje w celu poprawienia konkurencyjności sektora obronności i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa [COM(2013) 542 final z 24.7.2013 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja Europejska zaproponowała nową strategię zwiększania konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego, w celu zbadania, w jaki sposób inne branże, takie jak sektor energetyczny, loty kosmiczne i technologie podwójnego zastosowania (w zastosowaniach cywilnych i wojskowych) mogą przyczynić się do zwiększenia europejskich zdolności obronnych oraz obniżenia barier między krajowymi rynkami obronności.

W ujęciu ogólnym polityka przemysłowa Komisji Europejskiej ma na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności w UE oraz wspieranie MŚP. Ideą jest zapewnienie dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO) silnej bazy przemysłowej zagrożonej przez bezprecedensową redukcję budżetów na obronność w Europie. Stosując WPBiO, UE dąży do zapobiegania konfliktom zewnętrznym i zarządzania kryzysami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.

Przemysł obronny jest głównie skoncentrowany w sześciu krajach UE (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania (1)), chociaż firmy produkujące wyposażenie i systemy pomocnicze można znaleźć w całej Europie. Ponad 1350 MŚP odgrywa ważną rolę w europejskim sektorze obronnym.

Konkurencyjność

Pomysły przedstawione w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego obejmują normy unijne i certyfikację, lepszy dostęp do surowców oraz szczególne wsparcie (np. w zakresie dostępu do środków finansowych UE) dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze obronności.

Współpraca cywilno-wojskowa

Chodzi o to, by wykorzystywać potencjał podwójnego zastosowania badań finansowanych ze środków UE, w dziedzinach takich jak kluczowe technologie, które mogą być wykorzystywane zarówno w obronności, jak i w sferze cywilnej. Kolejną propozycją Komisji dla UE jest wspólnie badanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej, aby pomóc krajom UE w zmniejszaniu zużycia energii przez ich siły zbrojne.

Korzyści

Jeśli propozycje zostaną wprowadzane w życie, korzyści wynikające z nich będą odnosić rządy państw UE, firmy i podatnicy.

  • Podatnicy będą odnosić korzyści z bardziej efektywnych wydatków na obronę i mniejszego dublowania cywilnych i wojskowych prac badawczych i rozwojowych.
  • Przedsiębiorstwa działające w sektorze obronności będą odnosić korzyści skali dzieki standaryzacji i wspólnej certyfikacji, większemu dostępowi do funduszy UE i do rynków w UE i na całym świecie.

Kraje UE będą odnosić korzyści z oszczędności czasu i pieniędzy dzięki normom unijnym i certyfikacji, specjalizacji ról, wspólnym badaniom i zamówieniom publicznym, a także z posiadania bardziej energooszczędnych armii i bardziej efektywnego wykorzystanie infrastruktury kosmicznej.

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).

Top