Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nowe podejście UE do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności

Go to the summaries’ table of contents

Nowe podejście UE do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności

Każdego roku około 200 tys. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej bankrutuje, a 1,7 mln osób traci pracę. Nowe zalecenie wyznacza zmiany w kierunku prewencyjnej restrukturyzacji funkcjonujących przedsiębiorstw, która ma na celu utrzymanie ich działalności i zabezpieczenie miejsc pracy. Jednocześnie zalecenie to umożliwi wierzycielom odzyskanie większej części ich inwestycji. Ma ono również zapewnić upadłym przedsiębiorcom otrzymanie drugiej szansy na rynku.

AKT

Zalecenie Komisji 2014/135/UE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności

STRESZCZENIE

Europejskie nastawienie do niewypłacalności podlega ciągłym zmianom. Obecnie realizowane są już reformy istniejących przepisów Unii Europejskiej w sprawie niewypłacalności transgranicznych. Nowe zalecenie Komisji Europejskiej ma jednak na celu wprowadzenie wspólnych ram prawnych dla zasad dotyczących upadłości krajowych.

Ramy te umożliwią dłużnikom:

  • restrukturyzację w momencie, gdy tylko zaistnieje prawdopodobieństwo niewypłacalności,
  • zachowanie kontroli w zakresie bieżącego prowadzenia działalności ich przedsiębiorstwa,
  • możliwość zwrócenia się o czasowe wstrzymanie czynności egzekucyjnych, które zostały wszczęte na wniosek wierzycieli, jeżeli takie działania mogą osłabić szanse na restrukturyzację przedsiębiorstwa; długość takiego okresu wstrzymania powinna zależeć od złożoności i oczekiwanego efektu restrukturyzacji oraz zostać wyjściowo przyznana na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, a sumarycznie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • ubiegać się o zatwierdzenie przez sąd planu restrukturyzacji, który wpływa na prawa wierzycieli wyrażających sprzeciw; każdy zatwierdzony sądownie plan restrukturyzacji jest wiążący dla wierzycieli; zalecenie zawiera listę przepisów dotyczących treści planów restrukturyzacji oraz wymagań do zatwierdzenia planu przez sąd,
  • otrzymać ułatwienia w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania niezbędnych do wykonania planu restrukturyzacji, gdyż zatwierdzone przez sąd nowe źródła finansowania nie będą uznane za podlegające unieważnieniu.

Postępowanie restrukturyzacyjne powinno być krótkie i niekosztowne oraz umożliwiać podjęcie jak większej liczby czynności bez udziału sądu. Wyznaczony może zostać mediator lub nadzorca, którego zadaniem będzie pomoc w negocjacjach między dłużnikiem i wierzycielami.

Druga szansa

Nieodparte dowody na to, że uczciwi przedsiębiorcy, którzy dostaną drugą szansę po ogłoszeniu upadłości, osiągają większy sukces przy drugim przedsięwzięciu, przekonały Komisję, aby zarekomendowała umożliwienie przedsiębiorcom ustanowienia nowej działalności po ogłoszeniu upadłości.

Zadłużenie takich przedsiębiorców zostanie całkowicie umorzone nie później niż w ciągu 3 lat od decyzji sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego, które obejmuje plan spłaty, lub od dnia, w którym rozpoczęto realizację planu spłaty.

Niemniej jednak zalecenie uznaje, że pełne umorzenie zadłużenia nie jest właściwe w żadnych okolicznościach i umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów, by zniechęcić przedsiębiorców, którzy działali w sposób nieuczciwy lub którzy nie przestrzegali prawnych zobowiązań wobec swoich wierzycieli.

Prawa krajowe mają także zezwalać przedsiębiorcy na zachowanie niektórych aktywów, aby zapewnić środki utrzymania jemu i jego rodzinie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Zalecenie 2014/135/UE

3.4.2014

-

Dz.U. L 74 z 14.3.2014

AKT POWIĄZANY

Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Nowe europejskie podejście do niepowodzeń biznesowych i niewypłacalności [COM(2012) 742 final z 12.12.2012 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2012) 744 final z 12.12.2012 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2014

Top