EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej

Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2014) 179 final) – Plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w UE

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO PLANU DZIAŁANIA?

 • Niniejszy plan działania sporządzony przez Komisję Europejską ma na celu wspieranie wzrostu sektora produkcji ekologicznej* w UE, w którym obowiązują surowe przepisy.
 • Plan działania opisuje sposoby rozwiązania kwestii związanych z podażą i popytem poprzez stymulowanie tworzenia partnerstw, zwłaszcza w krajach UE, z zainteresowanymi stronami, takimi jak producenci, przetwórcy, detaliści i konsumenci.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Poniższe opracowanie przedstawia trzy obszary priorytetowe planu działania wraz z przykładami niektórych z 18 działań.

Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów ekologicznych poprzez:

 • podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach korzystania z funduszy UE przez producentów ekologicznych – np. broszura wydana przez Komisję Europejską poświęcona możliwościom otrzymania wsparcia przez producentów ekologicznych – oraz informacje na temat logo produkcji ekologicznej UE na etykietach żywności;
 • stosowanie badań i innowacji (takich jak program „Horyzont 2020”) w celu poprawy dostępności nakładów ekologicznych, czyli materiału siewnego, paszy i zwierząt przystosowanych do produkcji ekologicznej, a także szerokie rozpowszechnianie rezultatów umożliwiające dostęp do nich rolnikom;
 • szersze udostępnienie informacji o sektorze produkcji ekologicznej, a także o rynku i handlu.

Priorytet 2: Zwiększanie zaufania konsumentów do rolnictwa i żywności ekologicznej poprzez:

 • poprawę i monitorowanie systemu krajowych jednostek akredytujących w krajach UE (w ramach unijnego systemu akredytacji i nadzoru rynku), które są odpowiedzialne za certyfikację ekologiczną;
 • wprowadzenie systemów elektronicznej certyfikacji, mających zapewnić identyfikowalność produktów ekologicznych przywożonych do UE;
 • wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu polityki zapobiegania nadużyciom w sektorze ekologicznym.

Priorytet 3: Wzmacnianie zewnętrznego wymiaru unijnej produkcji ekologicznej poprzez:

 • współpracę z krajami spoza UE nad rozwijaniem wspólnych norm ekologicznych;
 • zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy producentami ekologicznymi z UE i spoza UE oraz ułatwianie dostępu unijnych produktów ekologicznych do rynków krajów spoza UE w zakresie ram regulacyjnych;
 • zapewnienie, aby konsumenci ufali w integralność systemów kontroli w krajach spoza UE i w stosowanie znakowania ekologicznego i logo UE.

KONTEKST

Niniejszy plan działania, przyjęty w 2014 r., jest kontynuacją pierwszego planu działania na rzecz sektora ekologicznego z 2004 r. Jednocześnie Komisja wydała wniosek w sprawie nowego prawa UE w zakresie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych.

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIE

*Produkcja ekologiczna: ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący:

 • najkorzystniejsze dla środowiska praktyki,
 • wysoki stopień różnorodności biologicznej,
 • ochronę zasobów naturalnych i stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, a także
 • metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu naturalnych substancji i procesów.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej (COM(2014) 179 final z 24.3.2014)

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016

Top