Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

Przejście na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2011) 112 wersja ostateczna) – Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

JAKIE JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • Przedstawia on plan działania aż do 2050 r. zawierający różne sposoby osiągnięcia celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE.
 • Składa się on z etapów pokazujących, jakie postępy poczyniła UE na drodze ku gospodarce niskoemisyjnej.
 • Określa on zmiany w politykach, potrzeby inwestycyjne oraz role, jakie powinny odegrać poszczególne sektory.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Analiza Komisji Europejskiej sugeruje, że najbardziej opłacalnym sposobem osiągnięcia ogólnego celu jest redukcja krajowych emisji o 40 i 60% odpowiednio do 2030 i 2040 r. w porównaniu z poziomem w 1990 r.

Wszystkie sektory będą musiały przyczynić się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Plan działania do 2050 r. określa wkład poszczególnych sektorów:

 • sektor energetyczny może prawie całkowicie wyeliminować emisje CO2 do 2050 r., w szczególności dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem istniejących i bardziej zaawansowanych technologii;
 • w sektorze transportu można zmniejszyć emisje o ponad 60% poprzez osiągnięcie wyższego poziomu zrównoważenia, dzięki uzyskaniu lepszej sprawności pojazdów oraz wykorzystaniu pojazdów elektrycznych i bardziej ekologicznej energii;
 • obecny poziom emisji z budynków można zmniejszyć o około 90% za sprawą poprawy efektywności energetycznej;
 • sektor przemysłu może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ponad 80% dzięki wdrożeniu bardziej efektywnych procesów i wykorzystaniu efektywności energetycznej, recyklingu i nowych technologii;
 • chociaż przewiduje się, że do 2050 r. sektor rolny będzie odpowiadać za jedną trzecią całości emisji UE, można je ograniczyć o 42–49% dzięki wykorzystaniu szeregu nowych sposobów, w tym promocji zdrowszej, uboższej w mięso diety.

Osiągnięcie powyższych celów wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych sektorów publicznego i prywatnego w ciągu kolejnych czterech dekad. W komunikacie szacuje się, że może to oznaczać zwiększenie inwestycji w kontekście całej UE o około 270 mld euro rocznie, co stanowi 1,5% PKB UE.

Potencjalne korzyści, poza walką ze zmianą klimatu i efektywniejszym wykorzystaniem surowców, są ogromne. Pakiet środków może:

 • zmniejszyć przeciętny roczny koszt energii w UE o 175–320 mld euro,
 • zmniejszyć zależność UE od importu paliw kopalnych,
 • pobudzić zmianę struktury gospodarki unijnej prowadzącą do utworzenia tysięcy miejsc pracy,
 • poprawić jakość powietrza na korzyść stanu zdrowia mieszkańców UE.

KONTEKST

Aby utrzymać globalną zmianę klimatu na poziomie poniżej 2oC — uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym celu, mającym zapobiec katastroficznym skutkom globalnego ocieplenia — UE stawia cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (KOM(2011) wersja ostateczna z 8.3.2011)

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2016

Top