EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dennis de Jong

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.