EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ECON_AD(2018)625343

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Miguel Viegas

AD/2018/625343

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.